vintermarknad_pan

Kraftigt minskade fall av covid-19

Antalet fall i kommunen gick ner kraftigt vecka 29 enligt FHM.

centrum_artikel_host

Sigtuna kommun hade 34 bekräftade fall av covid-19 den gångna veckan, 29. En klar minskning från vecka 28 då antalet fall uppgick till 54 stycken. Antalet fall har varit över 20 per vecka under fyra veckor i följd. Dock anses viruset nu vara milt och om man genomgått infektion eller är vaccinerad så föreligger ingen stor risk att drabbas av allvarlig sjukdom.
– Vi har en ökande samhällsspridning av covid-19 vilket innebär att det kan bli fler sjukhusinläggningar och även fler som avlider med covid-19. Nivåerna vi ser nu ligger högre än förra sommaren, men vi är inte i samma läge som i vintras när omikron spreds första gången, säger Anneli Carlander, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Region Stockholm uppgav på onsdagen att 273 patienter vårdades med covid-19 på sjukhus i länet. Sju av dessa var i behov av intensivvård, 171 vårades på akutsjukhus, 95 i geriatrisk vård.

advent_kyrka_helsida
julmarknad_2022
connys_helsida
budget2023

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

dackskifte_helsida
vintermarknad_helsida
pantamera_avc_helsida
defacto_helsida
centrum_host_helsida

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

moderat_pan_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

swedol_outsider
pantamera_out
kyrka_outsider_advent
dackskifteoutsider
marknaden_outsider
nrh
connys
vintermarknad_outsider
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider