Foto: Genrebild/Daniel Iskander

Kraftigt höjda elnätspriser drabbar lägenhetsinnehavare

Elnätspriserna har bara på ett år gått upp med 12 procent för boende i lägenheter i kommunen.

Elnätspriserna har på ett år gått upp med nästan 12 procent enligt siffror från Sveriges Allmännytta. Kostnaden per lägenhet och år uppgår till 3690 kronor i kommunen. Ökningen är inte lika stor om den slås ut på fem år, då uppgår den till en procent. Sigtuna hör dock till kommunerna som sett en störst procentuell ökning i länet. Länsmedlet är 3,9 procent på ett år och 12,2 på fem år. I åtta av länets kommuner har det skett en minskning mellan 2023-2024.
– Det är oroande med de kraftiga höjningarna och det är inte rimligt med så stora skillnader, där vi har svårt att se hur de stora skillnaderna är motiverade, säger Joachim Höggren – ordförande Nils Holgerssongruppen, som tagit fram siffrorna.

Nils Holgersson-gruppen varnar för att detta bara är början på ökningen av elnätspriserna i och med att Energimarknadsinspektoonen höjt elnätsägarnas intäktsramar med 100 miljarder kronro.

Hyresförhandlingen går till skiljeman

Bostad Fastighetsägarna Stockholm har valt att vända sig till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd, som kommer att hantera hyresförhandlingarna för 2024 års hyror i elva stockholmskommuner.

Liten nedgång i bostadspriserna

Bostad Senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Sigtuna kommun går upp med 1 procent under de senaste tre månaderna. Även i hela Stockholms län noteras en ökning på 1 procent för bostadsrätter.

Oron för höjda hyror växer hos hyresgäster

Bostad Hyresgästföreningen rapporterar om pågående förhandlingar med SigtunaHem där hyresnivåerna står i fokus. Det råder en spänning mellan parterna då fastighetsägarna tidigare uttryckt en önskan om en höjning på 12 procent, en siffra som mötts av betydande förvåning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening