kyrka_advent _pan
Foto: Peter Kroon/Arbetsförmedlingen

Kraftig minskning av ungdomsarbetslösheten

Ungdomsarbetslösheten i kommunen minskar kraftigt just nu, med hela 4,2 procent för den gångna månaden.

centrum_artikel_host

Sigtuna kommun noterar just nu den största nedgången för ungdomsarbetslösheten av samtliga länets kommuner. 4,2 procent har den gått ner för augusti i år jämfört med förra året. Men fortfarande är var tionde mellan 18-24 år arbetslös i kommunen enligt siffror från Arbetsförmedlingen som Newsworthy har sammanställt.

Den totala arbetslösheten minskar också nu är den nere på 10,7 procent, en minskning med 1,4 procent. Nästan 2800 kommuninvånare mellan 16-64 var arbetslösa. Antalet är cirka 400 förra än förra året. Samtliga länets kommuner har minskad arbetslöshet. Dock är arbetslösheten hög bland utrikesfödda, där är var femte arbetslös. Just nu efterfrågas flest jobb inom lager och terminal, montörer, kemisk industri eller säljare av olika slag. Även truckförare och murare efterfrågas, likaså inom taxibranschen.

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

centrum_host_helsida
moderat_pan_helsida
connys_helsida
defacto_helsida
pantamera_avc_helsida

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

vintermarknad_helsida
agy_oppethus
julmarknad_2022
dackskifte_helsida
advent_kyrka_helsida
busshållsplatsmordet

Rättegång utan misstänkt i HD

Notiser Högsta domstolen tog upp Busshållsplatsmordet på tisdagen - Men den misstänkte som är delgiven inställde sig inte då han befaras vara i Sierra Leone.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

vintermarknad_outsider
centrum_outsider_host
dackskifteoutsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
connys
nrh
swedol_outsider
marknaden_outsider
kyrka_outsider_advent