centrum_panorama_hostshopping
Foto: Sigtuna kommun

Kraftig minskning av försörjningsstöd

Antalet personer som försörjdes med socialbidrag i kommunen minskade kraftigt under 2022.

centrum_artikel_host

Hela 16 procent var minskningen av andelen personer som försörjdes med socialbidrag under 2022. Det totala antalet uppgick till 3370 personer vilket motsvarar 11 procent av befolkningen i kommunen i arbetsför ålder enligt Statistiska Centralbyrån. Minskningen är övergripande i hela landet och pågått sedan i mitten av 90-talet.
– Vi ser en sådan utveckling även i Sigtuna. Antalet har minskat med 1 procent. Det är ändå en förhållandevis liten minskning jämfört med andra kommuner, säger Johanna Frodell, utredare på SCB.

2021 var det kring 4000 kommuninvånare som hade sociala ersättningar, 2020 3750 personer. Ökningen märktes under pandemiåren. 2019 var det exempelvis strax över 3000 invånare.
– Andelen av befolkningen i arbetsför ålder som försörjs av bidrag är ungefär lika stor i Sigtuna som i landet som helhet. Däremot är andelen som försörjs av ersättning vid arbetslöshet högre, medan andelen som försörjs av sjuk- och aktivitetsersättning är lägre, säger Johanna Frodell.

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

centrum_host_helsida
brobygget_2024
mp_tack_helsida
fritidsbanken_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

connys_helsida

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

pantamera_avc_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
mp_tack_outsider
connys