sap_feb_pan
Foto: Sigtuna kommun

Kontrollköp visar att fler butiker inte begär id-kort av minderåriga

Många butiker i kommunen säljer tobak till personer utan att kontrollera ID-kort visar en kontroll som Sigtuna kommun har gjort.

centrum_artikel_host

Sigtuna kommun har genomfört en kontroll av butiker som säljer tobak till allmänheten. Detta för att säkerställa att det förekommer id-kontroller för personer som ser ut att vara under 18 år. Kommunens kontroll visar att hela 41 procent av butikerna inte kollade legitimation. Försäljningsställen har nu underrättats om att de måste upprätta rutiner och egenkontrollprogram för att säkerställa att ingen minderårig handlar tobak. 2019 när en liknande kontroll senast genomfördes var det 36 procent av butikerna som begärde legitimation i samband med kontrollköpen.

fritidsbanken_sportlov
sportlov
funkisfest_helsida

A-traktorer fortsätter öka

Nyheter Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

foraldranatverk_helsida
skridskodisco_helsida

Nya insatser för att stoppa utbrottet av granbarkborre

Nyheter I kampen mot granbarkborren tar Sigtuna kommun nu ett aktivt steg genom att bekämpa dess spridning. I skogskanterna kan du möjligen se nedfällda granar, en del av det pågående arbetet med att förbereda inför granbarkborrens svärmningssäsong senare i vår.

spedition_helsida
connys_helsida
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
steningekompani_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
connys
spedition_outsider
nrh_sigtuna
skridskodisco_outsider
pantamera_out
foraldranatverk_outsider
centrum_outsider_host
funkisfest_outsider
stentekompani_outsider