sap_pan23
Foto: Pressbild

Konsten att ropa vargen kommer  

Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

centrum_artikel_host

Är det inte förhatliga skattesänkningar Axelsson varnar för så är det total kollaps inom äldreomsorgen, nedläggning av finskspråkiga förskolegrupper, bortsprängning av bergknallar i Valsta eller en lång rad andra katastrofer som kommer drabba kommuninvånarna på grund av den moderatledda kommunledningen. Inget av detta har dock skett.

Nu är det väntande massuppsägningar inom skolan på grund av regeringens vårbudget Axelsson oroar sig och andra för. Något som inte heller kommer ske.

I grunden visar Axelssons med sina uttalanden på brister i såväl intresse som förståelse för ekonomi och långsiktig planering. Hon utgår i sitt resonemang från hur hon själv och Socialdemokraterna skötte ekonomin under sina 15 år vid makten 2002-2017. Då gick kommunen med förlust i princip varje år och den S-ledda kommunledningen tvingades att kompensera detta genom att sälja kommuninvånarnas gemensamma markinnehav. Sammantaget såldes mark för nästan en halv miljard kronor för att kunna betala lärarlöner och på så sätt slippa genomföra de uppsägningar Axelsson nu säger sig vara orolig för. Det fanns inga ekonomiska marginaler för oförutsedda händelser överhuvudtaget.

I sitt resonemang väljer Axelsson, antagligen medvetet, att utelämna det faktum att den moderatledda regeringen tillförde kommunsektorn riktade satsningar på 12 miljarder för 2023 i den budget som Riksdagen tog i höstas. Stöd som vi redan fått ta del av. Kommunerna har alltså redan fått ett rejält tillskott. Det hade varit hederligt av Axelsson att inte råka glömma bort det.

Axelsson missar också helt att ekonomin i kommunen ser helt annorlunda ut idag än när hon och S styrde. Sedan Moderaterna och den borgerliga koalitionen tog över har ekonomin sanerats och stabiliserats, vilket gör att vi idag har ett helt annat utgångsläge. Vi har förvisso ett världsläge med både inflation och lågkonjunktur samtidigt. Det sätter press på alla. På företag, stat, regioner, kommuner och inte minst privatpersoner. Alla måste vara beredda på några tuffa år. Men det är precis därför vi har varit noggranna med att bygga upp en ekonomisk buffert som gör att vi kommer klara läget utan att behöva dra i nödbromsen och massavskeda personal. Vi har marginaler avsedda för precis den här typen av situationer för att vi tar ansvar och tänker långsiktigt.

Därför kan anställda inom skolan, lärarfack och andra som Axelsson nu försöker oroa känna sig lugna. Så länge Moderaterna och den borgerliga kommunledningen styr kommunen kommer massuppsägningar på grund av påstått uteblivna stödpengar från staten inte behöva göras. Det hade sannolikt sett annorlunda ut om Axelsson och Socialdemokraterna styrt.

  • Olov Holst (M), Kommunstyrelsens ordförande

Socialliberala segrar i höstbudgeten

Insändare Regeringens satsningar under nästa år visar att Liberalerna gör skillnad i svensk politik. Vi har prioriterat skolan, det förebyggande arbetet och Sveriges klimatomställning.

connys_helsida
defacto_helsida

repliken: Kommunledningen undviker siffrorna

Insändare Inför 2024 aviseras hela 34 miljoner kronor i nedskärningar inom skolverksamheten i Sigtuna kommun. Det motsvarar 3 % av Barn- och ungdomsnämndens hela budget. Detta är fakta och vi vill stoppa nedskärningarna.

slutreplik Kommunens medarbetare är inte gränspoliser

Insändare Naturligtvis finns det många stora utmaningar som vi som politiker behöver arbeta med så att vi får ett bättre samhälle. Det Moderaterna då vill göra är att fokusera på enskilda personer i utsatt läge och önskar transformera välfärden till att bli angivare. Den väg som den högernationalistiska regeringen slagit in på är på många sätt oerhört skrämmande.

nrh_sigtuna

repliken: Vänstern är skuggsamhällets bästa vänner

Insändare Sverige har stora utmaningar, gängkriminalitet, bidragsbrott och ett växande skuggsamhälle för att nämna några. Ansvarsfulla partier föreslår, med rätta, åtgärder för att förhindra den utveckling vi ser. Tyvärr kan det inte sägas om vänsteroppositionen. De har snarare tagit ställning som bidragsbrottslingarnas och skuggsamhällets nyttiga idioter.

centrum_host_helsida

Angiveri hör inte hemma i Sverige

Insändare Regeringen vill att offentligt anställda inom välfärden ska anmäla papperslösa. Det är ett förslag som inte hör hemma i det fria, öppna och demokratiska samhället. Vänsterpartiet ställer sig starkt kritiskt till detta och föreslog att kommunstyrelsen skulle tillskriva regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Dessvärre gick det inte igenom och det var ingen av den styrande minoritetens ledamöter som ställde sig bakom det.

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull!

Insändare Rapporteringen om flygresandets utveckling efter Covid-pandemin har ett konsekvent mönster. Researrangörernas och flygbolagens pressmeddelanden berättar om ökade volymer, fler destinationer, nya flygplan, rusning efter sistaminuten-biljetter etc och media vidarebefordrar den bilden utan nämnvärt ifrågasättande.

ica_helsida

Centerpartiet jobbar för små och stora marknader

Insändare Det är på marknaden du hittar det du behöver och ibland det du inte visste du behövde. Det är här säljare och köpare möts, ibland personligen, mellan fyra ögon. Det är så jobb och tillväxt skapas. Det är viktigt med små och stora marknader, från minsta bondemarknad till världshandel.

Ge flickor och pojkar lika möjligheter att förverkliga sina fotbollsdrömmar!

Insändare Intresset för damfotboll har skjutit i höjden på senaste tiden. Det är inte särskilt konstigt med tanke på den framgångssaga vårt landslag levererat: ett VM-silver, två OS-silver och två EM-semifinalistplaceringar, för att nämna några meriter från de senaste mästerskapen. I sommar får vi återigen njuta av ett fotbolls-VM i våra blågula tröjor.

sap_sep23_helsida

Socialdemokraterna slår in öppna dörrar

Insändare Marie Axelsson (S) skriver i en insändare på märsta.nu om våldsutsatta kvinnors situation. Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna äntligen brinner för att sätta brottsoffret i fokus, något som S nationellt inte gjort under många år. Låt oss kroka arm och driva frågan om att det är våldsutövaren som borde placeras utanför det egna hemmet, inte den som utsatts för våld.

moderat_fokus_helsida

Låt inte bostadsbristen gå ut över våldsutsatta personer

Insändare Bostadsbristen i Sigtuna kommun och i övriga Stockholms län utgör ett allvarligt problem, särskilt för dem som lever i våldsamma relationer och söker ny bostad. Dessa människor ställs inför svåra val, inklusive att fly från sina hem och söka skydd på skyddade boenden. Tyvärr är tillgången till denna typ av boenden ofta begränsad, vilket lämnar många utan någonstans att ta vägen.

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

joes-helsida
pantamera_avc_helsida

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

hockeyskola_helsida

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Insändare Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

Att ställa krav är att bry sig

Insändare I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

Ge kommunens ungdomar en chans

Insändare Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

Islossning i bilpoolen

Insändare Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

pantamera_out
swedol_outsider
moderat_bli_medlem
joes_outsider
connys
hockeyskola_outsider
ridskola_2020_outsider
ica_outsider
nrh
socialdem_sep23_outsider
centrum_outsider_host