nationaldagen_pan
Foto: Pressbild

Konsten att ropa vargen kommer  

Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

centrum_artikel_host

Är det inte förhatliga skattesänkningar Axelsson varnar för så är det total kollaps inom äldreomsorgen, nedläggning av finskspråkiga förskolegrupper, bortsprängning av bergknallar i Valsta eller en lång rad andra katastrofer som kommer drabba kommuninvånarna på grund av den moderatledda kommunledningen. Inget av detta har dock skett.

Nu är det väntande massuppsägningar inom skolan på grund av regeringens vårbudget Axelsson oroar sig och andra för. Något som inte heller kommer ske.

I grunden visar Axelssons med sina uttalanden på brister i såväl intresse som förståelse för ekonomi och långsiktig planering. Hon utgår i sitt resonemang från hur hon själv och Socialdemokraterna skötte ekonomin under sina 15 år vid makten 2002-2017. Då gick kommunen med förlust i princip varje år och den S-ledda kommunledningen tvingades att kompensera detta genom att sälja kommuninvånarnas gemensamma markinnehav. Sammantaget såldes mark för nästan en halv miljard kronor för att kunna betala lärarlöner och på så sätt slippa genomföra de uppsägningar Axelsson nu säger sig vara orolig för. Det fanns inga ekonomiska marginaler för oförutsedda händelser överhuvudtaget.

I sitt resonemang väljer Axelsson, antagligen medvetet, att utelämna det faktum att den moderatledda regeringen tillförde kommunsektorn riktade satsningar på 12 miljarder för 2023 i den budget som Riksdagen tog i höstas. Stöd som vi redan fått ta del av. Kommunerna har alltså redan fått ett rejält tillskott. Det hade varit hederligt av Axelsson att inte råka glömma bort det.

Axelsson missar också helt att ekonomin i kommunen ser helt annorlunda ut idag än när hon och S styrde. Sedan Moderaterna och den borgerliga koalitionen tog över har ekonomin sanerats och stabiliserats, vilket gör att vi idag har ett helt annat utgångsläge. Vi har förvisso ett världsläge med både inflation och lågkonjunktur samtidigt. Det sätter press på alla. På företag, stat, regioner, kommuner och inte minst privatpersoner. Alla måste vara beredda på några tuffa år. Men det är precis därför vi har varit noggranna med att bygga upp en ekonomisk buffert som gör att vi kommer klara läget utan att behöva dra i nödbromsen och massavskeda personal. Vi har marginaler avsedda för precis den här typen av situationer för att vi tar ansvar och tänker långsiktigt.

Därför kan anställda inom skolan, lärarfack och andra som Axelsson nu försöker oroa känna sig lugna. Så länge Moderaterna och den borgerliga kommunledningen styr kommunen kommer massuppsägningar på grund av påstått uteblivna stödpengar från staten inte behöva göras. Det hade sannolikt sett annorlunda ut om Axelsson och Socialdemokraterna styrt.

  • Olov Holst (M), Kommunstyrelsens ordförande
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

bygdensdag_helsida
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

mp_helsida_eu
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

pantamera_avc_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

eldsjal2024_helsida
connys_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

seniormassa_pan

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

centrum_host_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
nationaldag_outsider
pantamera_out
bygdensdag_outsider
eu_valet_outsider
centrum_outsider_host
eldsjal2024_out
connys
ridskola_2020_outsider
seniormassa_outsider