eu_valet_panorama
Foto: UC

Konkurserna minskar i år

Halvårrssiffrorna över konkurser visar en nedgång i kommuen med hela 17 procent.

centrum_artikel_host

UC:s siffror visar att konkurserna minskar i Sigtuna kommun, förra året var det 24 företag som gick i konkurs under perioden januari-juni. I år är det 20 företag som gått i konkurs. I länet är det generellt en minskning av konkurser men grannkommunerna går åt motsatt håll. Vallentuna har ökat med 180 procent, Väsby med 29 procent och Bro med 100 procent.

Konkurser inom detaljhandel, byggbransch och hotell uppges ha avstannat. Sigtuna kommuns hotellbransch var kraftigt påverkad av pandemin men har överlevt med bara enstaka konkurs där Scandic övertog First Hotels lokaler.
– Tiden efter pandemin har, nya utmaningar till trots, präglats av en optimism på den svenska marknaden. Enligt konjunkturinstitutets mätningar har inte minst småföretagare en positiv syn på framtiden. Men det kan ställas i tydlig kontrast till hushållens just nu historiskt rekordlåga förtroende för ekonomin. Troligtvis landar verkligheten någonstans mittemellan – och faktum kvarstår att vi går från en kris till en annan, säger Johanna Blomé, ekonom på UC.

pantamera_avc_helsida
bygdensdag_helsida

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

sigtunakampen_helsida
connys_helsida
mp_helsida_eu

Klart med övertagande av fastigheter från Rikshem

Näringsliv Kommunfullmäktige i Sigtuna har fattat beslutet att godkänna kommunens förvärv av 14 samhällsfastigheter från Rikshem. Dessa fastigheter, som inkluderar LSS-boenden, förskolor, skolor och ett äldreboende, kommer att övergå till kommunens ägo.

eldsjal2024_helsida
centrum_host_helsida

Här renas tusentals liter vatten om dagen

Näringsliv Arlandastad Group engagerar sig i utvecklingsprojekt som syftar till att göra en positiv skillnad för samhället och miljön. I östra Arlandastad har det anlagts dammar som renar tusentals liter vatten om dagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
bygdensdag_outsider
nrh_sigtuna
eu_valet_outsider
ridskola_2020_outsider
mp_eu_outsider
centrum_outsider_host
sigtunakampen_outsider
eldsjal2024_out
pantamera_out