centrum_panorama_hostshopping
Foto: UC

Konkurserna mer än fördubblats i år

Sex företag gick i konkurs under februari vilket är en liten ökning jämfört med förra året.

centrum_artikel_host

I Stockholms län gick 154 företag i konkurs under februari. Det är färre än förra året då 199 företag gick i konkurs. När det gäller Sigtuna kommun var antalet konkurser sex stycken, en ökning med fyra procent. Stockholms kommun stod för klart flest konkurser, 115 stycken, men även där var det en minskning. Bara fyra kommuner visar en ökning av konkurser, däribland Sigtuna som hade den högsta ökningen procentuellt sett enligt siffror från Newsworthy.

Hittills i år har konkurserna i kommunen ökat med 125 procent enligt UC:s siffror över Stockholms län.
– Restaurangbranschen är den enda branschen där konkurserna ökar jämfört med februari 2020, från 29 till 43. Det lär tyvärr inte blir bättre när caféer och restauranger från och med idag omfattas av nya, hårdare restriktioner. Hela besöksnäringen är hårt drabbad och det påverkar inte minst många unga; besöksnäringen anställer många unga. Med de nya restriktionerna står många jobb på spel. De unga är också den grupp som lider mest av överskuldsättning nu, med rekordmånga ansökningar om skuldsanering. Det är frestande att ta snabba konsumtionslån i hopp om att jobben ska återvända. Den aggressiva marknadsföringen av konsumtionslån gör tyvärr inte saken bättre, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC som ingår i den nordiska koncernen Enento Group.

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
brobygget_2024
connys_helsida
fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
mp_tack_outsider
pantamera_out
brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
connys