centrum_panorama_hostshopping
Foto: UC

Konkurserna fortsätter ner – Konkursvåg att vänta i höst

Konkurserna i kommunen fortsatte ner i juli men UC spår en konkursvåg i höst.

centrum_artikel_host

I juli minskade konkurserna i kommunen med 24 procent jämfört med förra året och trenden för i år ser ljus ut då det förra året skedde 29 konkurser fram till juli, i år har det hittills skett 22 konkurser. Grannkommunerna Bro, Väsby och Vallentuna visar samtliga upp röda siffror i konkursstatistiken.

Under året har det varit en konkursvåg inom handel och detaljhandel. Till hösten väntas fler konkurser i och med att storbankerna höjt räntan i kombination med rekordhög inflation och devalvering av kronan. Man spår ökade konkurser inom många branscher.

connys_helsida
brobygget_2024
pantamera_avc_helsida
mp_tack_helsida
fritidsbanken_helsida
centrum_host_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
mp_tack_outsider
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
connys
centrum_outsider_host
pantamera_out