centrum_panorama_hostshopping
Foto: Swedavia/Brendan Austin

Kommunledningen välkomnar Arlandautredningen

På fredagen presenterade regeringen resultatet av Arlandautredningen: - Det är oerhört tillfredsställande att utredningen nu föreslår att en Arlandaförhandlare utses. Det är något jag och Sigtuna kommun de senaste fyra åren lagt mycket tid på att få till stånd, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna.

centrum_artikel_host

Under fyra månader har regeringens Arlandautredare Peter Norman utrett Arlandas förutsättningar och behov för att Arlanda ska utvecklas och säkra flygkapacitet i Stockholmsområdet. Utredningen föreslår en Arlandaförhandlare i syfte att vara en sammanhållande länk runt flygplatsen och samordna utveckling av näringsliv och bostäder i området.
– Det är oerhört tillfredsställande att utredningen nu föreslår att en Arlandaförhandlare utses. Det är något jag och Sigtuna kommun de senaste fyra åren lagt mycket tid på att få till stånd. Förhoppningsvis kan det leda till att de nödvändiga investeringarna i vägar, järnvägar och kollektivtrafik med bland annat en utbyggd Märsta station som krävs för ökad tillgänglighet till flygplatsen, äntligen kan bli verklighet, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna.

Utredningen föreslår en nedläggning av Bromma till 2035 samt att priserna på Arlanda Express ska påverkas. Åtgärder ska också vidtas för ett fossilfritt flyg till 2045.
– Det är till Sigtuna kommuns fördel att utredningen föreslår att Bromma bör läggas ner 2035. Det innebär att en snabbavveckling av flygplatsen inte är aktuell utan att kapaciteten på och runt Arlanda får rimlig tid på sig att utvecklas.

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Nyheter SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

connys_helsida
brobygget_2024
fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
mp_tack_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Nyheter Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

1:a maj

Så firades första maj i Valsta

Nyheter Socialdemokraterna höll 1 maj-firande i Valsta Centrum. LO:s ungsekreterare Elsa Alm höll tal tillsammans med Marie Axelsson och Ann-Bly Lässman.

Liberalerna starta om seniorrådet i kommunen

Nyheter Liberalerna vill att seniorrådet som lades ner 2020 återupptas: – Äldre, som utgör en växande andel av befolkningen, har specifika behov och erfarenheter som måste beaktas för att Sigtuna kommun ska kunna erbjuda tjänster och stöd som verkligen möter deras förväntningar och förbättrar deras livskvalitet, uppger Liberalernas ordförande Anders Eriksson för tidningen Senioren.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
nrh_sigtuna
mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
connys
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider