sap_feb_pan
Karolina Windefalk och Lowe BörjessonFoto: NewFace/Jeanette Sundin
Tove BjörlinFoto: NewFace/Jeanette Sundin

Kommunledningen slopar satsning på framtidens jobb och företagande

Sämre möjligheter för unga att förverkliga sina ambitioner om yrkesval och företagande, och en kommun som blir mindre attraktiv för företag och framtida investeringar – det blir resultatet av att kommunledningen slopar klimatbudgeten.

centrum_artikel_host

På torsdagens kommunfullmäktige beslutades om förändringar i kommunens budget. Den nya kommunledningen (Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna) slopade satsningen på en klimatbudget och översynen av kommunens klimatanpassningsbehov. Med det beslutet bromsas utvecklingen mot framtidens hållbara jobb och företagande.
Varför behövs en utsläppsbudget?

På samma sätt som kommunens ekonomiska budget sätter ramarna för verksamheter som skola, vård och omsorg, fungerar en utsläppsbudget som en styrningsmekanism för att minska kommunens utsläpp av växthusgaser. Klimatförändringarna innebär stora kostnader för samhället och är ett växande och alltmer akut hot mot våra möjligheter till trygghet, jobb och försörjning. De kommer inom en nära framtid ge radikalt nya förutsättningar för företagande, industriutveckling och våra gemensamma, skattefinansierade verksamheter. Fossilberoende industri kommer att tappa i lönsamhet. Men där förutsättningar ges kommer nya, jobbskapande verksamheter att utvecklas. Utan en styrande utsläppsbudget har Sigtuna kommun betydligt sämre möjligheter att anpassa sig till utvecklingen. Kommunledningen väljer nu att försämra förutsättningarna för nya, hållbara jobb i kommunen.
Klimatanpassning ger arbetstillfällen

Att Sigtuna kommun saknar klimatanpassningsplan är allvarligt i flera avseenden. Att slopa översynen av klimatanpassningsbehovet är dessutom en förlorad chans till arbetstillfällen. När kommunerna tar ansvar och förebygger de risker och kostnader som värmeböljor och skyfall kan föra med sig, genereras också många jobb. Jobbtillfällen inom områden som klimatsäkring av infrastruktur är välbehövliga i en tid då byggbranschen går på sparlåga.

Klimatkrisen är en politisk kris
Beslutet att slopa utsläppsbudgeten är ett beslut om att medvetet överföra stora och ökande kostnader, och en ökad mängd väderrelaterade katastrofer, till de som idag är på väg ut i arbetslivet. Beslutet tas också i en tid när näringslivet efterfrågar politisk handlingskraft för att driva på utvecklingen mot framtidens hållbara jobb och fossilfria företagande. En förutsättning för att omställningen ska lyckas är att politiken också klarar av att minska de sociala och ekonomiska orättvisor som står i vägen för en hållbar ekonomisk utveckling.

Sveriges framtid skapas i Sigtuna kommun!

Miljöpartiet vill skapa bättre – inte sämre – förutsättningar för en framtidsförankrad industripolitik, där både kommunal förvaltning och näringsliv ges effektiva och verkningsfulla styrmedel. I vår kommun finns alla möjligheter att tillsammans lyfta utvecklingen mot framtiden

  • Karolina Windefalk (MP), gruppledare
  • Lowe Börjeson (MP), ledamot kommunfullmäktige
  • Tove Björlin (MP), ersättare kommunfullmäktige
sportlov
spedition_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

centrum_host_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

connys_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

skridskodisco_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

pantamera_avc_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

fritidsbanken_sportlov
funkisfest_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

steningekompani_helsida

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

spedition_outsider
nrh_sigtuna
connys
pantamera_out
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
funkisfest_outsider
stentekompani_outsider
skridskodisco_outsider