centrum_panorama_hostshopping
Karolina Windefalk och Lowe BörjessonFoto: NewFace/Jeanette Sundin
Tove BjörlinFoto: NewFace/Jeanette Sundin

Kommunledningen slopar satsning på framtidens jobb och företagande

Sämre möjligheter för unga att förverkliga sina ambitioner om yrkesval och företagande, och en kommun som blir mindre attraktiv för företag och framtida investeringar – det blir resultatet av att kommunledningen slopar klimatbudgeten.

centrum_artikel_host

På torsdagens kommunfullmäktige beslutades om förändringar i kommunens budget. Den nya kommunledningen (Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna) slopade satsningen på en klimatbudget och översynen av kommunens klimatanpassningsbehov. Med det beslutet bromsas utvecklingen mot framtidens hållbara jobb och företagande.
Varför behövs en utsläppsbudget?

På samma sätt som kommunens ekonomiska budget sätter ramarna för verksamheter som skola, vård och omsorg, fungerar en utsläppsbudget som en styrningsmekanism för att minska kommunens utsläpp av växthusgaser. Klimatförändringarna innebär stora kostnader för samhället och är ett växande och alltmer akut hot mot våra möjligheter till trygghet, jobb och försörjning. De kommer inom en nära framtid ge radikalt nya förutsättningar för företagande, industriutveckling och våra gemensamma, skattefinansierade verksamheter. Fossilberoende industri kommer att tappa i lönsamhet. Men där förutsättningar ges kommer nya, jobbskapande verksamheter att utvecklas. Utan en styrande utsläppsbudget har Sigtuna kommun betydligt sämre möjligheter att anpassa sig till utvecklingen. Kommunledningen väljer nu att försämra förutsättningarna för nya, hållbara jobb i kommunen.
Klimatanpassning ger arbetstillfällen

Att Sigtuna kommun saknar klimatanpassningsplan är allvarligt i flera avseenden. Att slopa översynen av klimatanpassningsbehovet är dessutom en förlorad chans till arbetstillfällen. När kommunerna tar ansvar och förebygger de risker och kostnader som värmeböljor och skyfall kan föra med sig, genereras också många jobb. Jobbtillfällen inom områden som klimatsäkring av infrastruktur är välbehövliga i en tid då byggbranschen går på sparlåga.

Klimatkrisen är en politisk kris
Beslutet att slopa utsläppsbudgeten är ett beslut om att medvetet överföra stora och ökande kostnader, och en ökad mängd väderrelaterade katastrofer, till de som idag är på väg ut i arbetslivet. Beslutet tas också i en tid när näringslivet efterfrågar politisk handlingskraft för att driva på utvecklingen mot framtidens hållbara jobb och fossilfria företagande. En förutsättning för att omställningen ska lyckas är att politiken också klarar av att minska de sociala och ekonomiska orättvisor som står i vägen för en hållbar ekonomisk utveckling.

Sveriges framtid skapas i Sigtuna kommun!

Miljöpartiet vill skapa bättre – inte sämre – förutsättningar för en framtidsförankrad industripolitik, där både kommunal förvaltning och näringsliv ges effektiva och verkningsfulla styrmedel. I vår kommun finns alla möjligheter att tillsammans lyfta utvecklingen mot framtiden

  • Karolina Windefalk (MP), gruppledare
  • Lowe Börjeson (MP), ledamot kommunfullmäktige
  • Tove Björlin (MP), ersättare kommunfullmäktige

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

fritidsbanken_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

centrum_host_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

brobygget_2024
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

connys_helsida
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

mp_tack_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
fritidsbanken_outsider
connys
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
mp_tack_outsider