eu_valet_panorama
Lars Björling (SfS), Olov Holst (M), Bengt Hellström (KD), Gill Brodin (C) och Pernilla Bergqvist (L)Foto: Pressbild

Kommunledningen fortsätter i minoritet

Kommunledningen bestående av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Samling för Sigtuna kommer att fortsätta styra kommunen även om det är i minoritet: - Det räknas som att styra med passivt stöd från vilket parti som helst i oppositionen. Alla är välkomna att rösta på vår budget och våra förslag, säger Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

centrum_artikel_host

Det blir inga förändringar i kommunledningen utan istället är det fortsatt borgerligt styre av de fem partierna. Varken Miljöpartiet eller Sverigedemokraterna kommer att medverka i kommunledningen som styr i minoritet de kommande fyra åren.
– Naturligtvis hade vi helst sett en egen majoritet igen, men nu är läget som det är och vi får anpassa oss efter det, säger de fem gruppledarna för (M), (C), (L), (KD) och (SfS) i ett gemensamt uttalande.

SD inget problem
Man ser inte Sverigedemokraternas vågmästarroll som ett problem i och med att SD konsekvent i fullmäktige den gångna mandatperioden röstat för kommunledningens förslag och mot oppositionen.
– Bedömningen är att partiet kommer fortsätta göra det eller i annat fall lägga ner sina röster varvid kommunledningens förslag ändå går igenom, skriver partierna i sitt pressmeddelande till märsta.nu

Är överens om politiken
Prioritet för kommunledningen har varit att få fortsätta styra eftersom man anser att man arbetat bra och är överens om den politik som ska föras.
– Allt det här är viktigt för att Sigtuna ska kunna fortsätta utvecklas i den positiva riktning kommunen tagit under den gångna mandatperioden.

C och SfS tappade
Hur arbetet organiseras den kommande mandatperioden ska man nu gå igenom och fördela de olika posterna. Moderaterna är klart största parti och ökade med tre mandat, dock tappade Centerpartiet ett mandat vilket kan komma att påverka inflytandet under kommande mandatperiod. Samling för Sigtuna gjorde också ett svagare val men tappade inte mandat.

sigtunakampen_helsida
connys_helsida
centrum_host_helsida
mp_helsida_eu

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

eldsjal2024_helsida
pantamera_avc_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

eu_valet_outsider
mp_eu_outsider
connys
sigtunakampen_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
eldsjal2024_out
centrum_outsider_host
pantamera_out