centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild

Kommunledningen återtar kontrollen över äldreomsorgen

Det är fullt förståeligt att Socialdemokraterna tar i från tårna i sin replik på vår insändare om de valfrihetsreformer som nu äntligen är på plats. Hur ska man annars kunna slingra sig ur det faktum att man inte har lyckats leverera en god äldreomsorg under sitt eget styre?

centrum_artikel_host

Det är snudd på oförskämt mot kommunens invånare att inte Socialdemokraterna vill kännas vid hur illa det var ställt med brukarnöjdheten när de styrde. Sakta, men säkert, återtar kommunledningen kontrollen över äldreomsorgen. Vi ser det bland annat i den senaste medborgarundersökningen, där förtroendet för äldreomsorgen är högre än rikssnittet. Vi ser det också inom hemtjänsten, som i de senaste mätningarna från Socialstyrelsen ökade med 10 procent i brukarnöjdhet. Det är ett resultat av att vi såg den kris som äldreomsorgen var i när vi tillträdde och faktiskt valde att prioritera ett arbete för förbättring. Inte minst när det gäller hemtjänsten. Däremot är vi medvetna om att det kommer att ta tid innan vi är i mål, så nu gäller det att fortsätta med det arbete som är påbörjat.

Från den 1 april i år kan äldre i behov av hemtjänst välja mellan tre olika utförare. Det är ett nytt avtal, med helt andra förutsättningar än det som tecknades för några år sedan. En av de största skillnaderna från föregående avtal är att det finns tydliga incitament för utförarna att öka nöjdheten hos de äldre, något som vi efterhand kan se att det tidigare avtalet saknade. Det är med andra ord ett avtal som belönar goda prestationer och inte något annat.

Från den 1 maj i år kan äldre i behov av ett särskilt boende välja fritt mellan 17 olika boenden. Tidigare har de varit tvungna att välja ett av boendena som är i kommunal regi, där plats fanns bör tilläggas, även om de kanske hellre hade velat bo någon annanstans. Nu finns alternativet att även välja privat boende inom kommunens gränser eller något annat upphandlat boende som lockar. Allt detta inom en radie på 3,5 mil.

Syftet med den omfattande valfrihetsreform som kommunledningen nu drivit igenom är att äldre själva ska få välja vilken utförare som får komma hem till dem och hjälpa dem i vardagen. Äldre ska själva ha en möjlighet att välja vilket boende de ska flytta till när de behöver mer omfattande omsorg. De ska också känna sig trygga i att det är verksamheter som är professionellt styrda. Det är ett system som ser äldre för de individer de är och respekterar att de kan ta egna beslut. Den här kommunledningen reducerar inte äldre till en grupp som behöver anpassa sig till hur politiker anser att de bör leva sina liv när de är i behov av stöd.

Under valrörelsen 2022 deklarerade Socialdemokraterna vid flera tillfällen att de var för valfrihet inom äldreomsorgen. Men lita inte på det, de har även gång på gång tidigare tydligt markerat att de principiellt är emot att någon annan utförare än kommunen ska ha hand om omsorgen för de äldre. Man kan inte ha kakan och samtidigt äta den! S gör frågan om äldreomsorgen till en ideologisk fråga där vi politiker ska avgöra hur du får leva ditt liv utan valmöjligheter. Vi är övertygade om att du är bättre lämpad att själv göra dessa val.

Den nuvarande kommunledningen kommer att fortsätta arbeta för upprätthålla och utveckla valfrihet inom äldreomsorgen. Det är fullt möjligt, kanske till och med rimligt, att det finns äldre och anhöriga i kommunen som inte välkomnar denna reform. Däremot var just valfrihet inom äldreomsorgen en prioriterad fråga för oss i valrörelsen 2022. Med facit i hand så är det fortfarande samma partier som samarbetar som kommunledning. Kommunens invånare var tillfrågade och de gjorde sitt val.

  • Kerstin Eriksson (KD), ordförande Äldre- och Omsorgsnämnden
  • Josefin Brodd (M), vice ordförande Äldre- och Omsorgsnämnden

De vill att vi flyttar från kommunen

Debatt Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

pantamera_avc_helsida

Kvinna, liv, frihet

Debatt Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

defacto_helsida

repliken: Moderaterna har tappat kontrollen

Debatt Aktörer som inte kan leverera god omsorg av våra äldre ska motverkas, inte belönas med förlängda avtal. Idag har Sigtuna kommun Sveriges tredje lägsta brukarnöjdhet inom hemtjänsten samtidigt som kommunens särskilda boenden har tredje lägst brukarnöjdhet bland Stockholms läns kommuner, enligt socialstyrelsen. Ändå menar den moderatledda kommunledningen att införandet av valfriheten är en kvalitetshöjande insats.

connys_helsida

Valfrihet för Sigtuna kommuns äldre är nu på plats

Debatt Den politiska ledningen i Sigtuna kommun har allt sedan den tillträdde arbetat intensivt för ökad valfrihet inom äldreomsorgen, eller för den delen inom alla kommunala välfärdstjänster. Vi ser det som självklart idag att kunna välja läkarmottagning, tandläkare, sjukhustjänster och apotek, men inom äldreomsorgen har det dröjt. Kommunen har varit bunden av avtal som hindrat valfrihet. Dessa har nu löpt ut och nya avtal som istället öppnar upp för valfrihet är på plats, vilket aldrig hade hänt med en Socialdemokratiskt ledd kommunledning.

Personalfientlig politik drabbar Märstas pendlare

Debatt Personalfientlig politik drabbar Märstas pendlare Märstabor som tar SL:s pendeltåg till jobbet är luttrade vid det här laget. De senaste åren har bjudit på många inställda avgångar och förseningar. Resenärer tvingas ständigt ha en plan b i bakfickan för att ta sig hem eller till jobbet om kollektivtrafiken sviker.

ica_helsida
centrum_host_helsida

repliken: Plakatpolitik löser inte problemet

Debatt I en insändare skriver Miljöpartiet (MP) att vi i den styrande kommunledningen vill skydda skjutandet av fyrverkerier. Det stämmer inte. Vi tror att samtliga partier i Kommunfullmäktige är överens om att det vore bra med begränsningar eller till och med förbud mot smällare och fyrverkerier på allmän plats. Däremot anser vi att vi måste angripa problemet på ett sätt som både har stöd i lagstiftningen och har en möjlighet att fungera på riktigt.

dack_helsida

Inskränkt frihet för vem?

Debatt Nyårsafton och andra högtider ska vara festliga för dem som vill fira. Miljöpartiet vill att Sigtuna, som flera andra kommuner, ordnar ett nyårsfirande för kommuninvånarna med till exempel en ljusshow, som är vacker utan att vara skrämmande för människor och djur.

joes-helsida

Januari brukar kallas årets fattigaste månad

Debatt Just nu befinner vi oss i decenniets fattigaste månad med höga priser på el, bränsle och mat. Det i kombination med stigande räntor och hyror, gör det svårt för folk att få ihop vardagsekonomin.

gott nytt år

Olov Holsts Nyårskrönika

Debatt Det är dags att lämna 2022 bakom oss. Ett dramatiskt år som skakat om hela världen genom Putins hänsynslösa krig i Ukraina.

slutreplik: Ömma tår?

Debatt Olov Holst och Mats Weibull tycker sig ha lyckats med att ”fräscha upp” de centrala delarna av Sigtuna stad, inbegripet hamnplan. Där är vi oense.

hamnplanen

repliken: Hamnplanen ska bli välkomnande med folkliv

Debatt I sedvanligt spetsiga och nedlåtande tonläge kritiserar Ole Skarin kommunledningens arbete med att fräscha upp de centrala delarna av Sigtuna stad. Nu gäller det den planerade restaurangverksamheten på Hamnplan.

höjda taxorna

slutreplik Barnperspektivet saknas

Debatt Inte någonstans i sitt svar på vår kritik om de höjda taxorna nämner Lars Björling(SfS) att han tillsammans med resten av den moderatledda kommunledningen med stöd av SD redan har lagt ett sparbeting 2023 på skola, äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritid.

S säger NEJ till höjda föreningstaxor

Debatt Under det moderatledda styret har taxorna för plan-hall och lokalhyror ökat med hela 40%. Även badavgifterna på Midgårdsbadet har ökat med 40%. Igår röstades ännu en höjning igenom i kommunfullmäktige.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

joes_outsider
dack_outsider
centrum_outsider_host
swedol_outsider
ica_outsider
pantamera_out
nrh
connys
ridskola_2020_outsider