eu_valet_panorama
Foto: Jamshid Jamshidi

Kommuninvånare får tycka till om trygghet

I Stockholms län pågår nu en trygghetsmätning där kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna tillsammans med polisen i region Stockholm har skickat ut en enkät till över 80 000 invånare.

centrum_artikel_host

Målet är att få en bild av invånarnas upplevelser av trygghet och brottsutsatthet, samt att använda resultaten som underlag för att forma det gemensamma trygghetsarbetet framåt.

Enkäten är anonym och riktad till medborgare i åldrarna 16-85 år som bor i Stockholm och på Gotland. Den har skickats ut till slumpmässigt utvalda invånare under vecka 15 2023 och datainsamlingen kommer att pågå mellan april och juni. Det är en möjlighet för invånarna att berätta om sina upplevelser och påverka det fortsatta arbetet med trygghet i regionen.

”Trygga medborgare är vårt mål, och för att uppnå det behöver vi höra från invånarna själva. Deras åsikter och erfarenheter är viktiga för att forma vårt trygghetsarbete”, säger en representant från polisen i region Stockholm.

Resultatet av trygghetsmätningen kommer att redovisas under hösten 2023 och kommer att användas som grund för gemensamma aktiviteter mellan polisen och kommunerna samt som uppföljning av tidigare genomfört arbete.

”Vi hoppas att så många som möjligt tar sig tid att svara på enkäten. Det är en chans för invånarna att påverka och bidra till att skapa en tryggare miljö för alla”, säger en talesperson från Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner.

Trygghet är en viktig fråga för invånarna i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna, liksom för polisen och kommunerna. Genom att låta invånarna tycka till och dela sina upplevelser i trygghetsmätningen hoppas man kunna skapa en tryggare och säkrare miljö för alla som bor och verkar i regionen.

Denna text genererades med en textrobot

connys_helsida
pantamera_avc_helsida

Sigtunas rådhus fyllde 280 år

Nyheter I lördags firade Sigtuna en viktig milstolpe – det var 280 år sedan Sigtuna Rådhus invigdes av Eric Kihlman den 18 maj 1744. Detta historiska ögonblick markerades av invånarna med glädje och stolthet över stadens rika kulturarv.

Extra

Sigtunas befolkning minskade

Nyheter Sigtuna kommun upplevde en befolkningsminskning med 31 personer under första kvartalet 2024, vilket är den största minskningen under ett kvartal på hela 2000-talet. Trots att fler barn föddes än personer dog, var det fler som flyttade från kommunen än till den, vilket resulterade i en minskning av invånarantalet.

eldsjal2024_helsida
mp_helsida_eu
seniormassa_pan
bygdensdag_helsida
centrum_host_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Nyheter Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

seniormassa_outsider
centrum_outsider_host
mp_eu_outsider
nrh_sigtuna
eldsjal2024_out
eu_valet_outsider
bygdensdag_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
pantamera_out