sap_feb_pan
Jan Franzén och Tove BjörlinFoto: Miljöpartiet

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

centrum_artikel_host

När det gäller minskning av utsläpp enligt Parisavtalet ligger Sigtuna nu på plats 278 av Sveriges 290 kommuner. Med endast 2,5 procent skyddad natur är vi sämst i länet. Nyligen presenterades en ranking för friluftsliv där kommunen fick en bottenplacering. I Aktuell Hållbarhets årliga kommunranking 2022 blev det åter en jumboplats i länet. Där svarar Sigtuna kommun sanningsenligt att det inte finns program eller åtgärder för att minska energianvändning, väga in värdet av ekosystemtjänster vid exploatering och främja ett hållbart jord- och skogsbruk.

Än värre är att kommunen tummat på sanningshalten och svarar Ja på frågor där det saknas dokument som visar att åtgärder har genomförts. Vid begäran om underlag hänvisar kommunen till planer som innehåller mål för delar av arbetet. Men några dokument som visar hur eller om arbetet pågår går inte att få fram.

Sigtuna kommun påstår sig ha:
• en strategi för att fasa ut fossila bränslen till förmån för fossilfria lösningar
• sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med Parisavtalets mål
• genomfört åtgärder för att minska utsläppen för att nå Parisavtalets mål
• ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplanering för att minska klimatpåverkan
• ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplaneringen för att anpassas till framtida klimatförändringar.

Aktuell Hållbarhets ranking är en mätning av kommunernas miljö- och klimatarbete. Arbetet ska vara dokumenterat och invånarna ska kunna ta del av det – vi ska förvänta oss att kommunens svar stämmer med verkligheten.

Sigtuna kommun kan åter bli en kommun som visar vägen. Vi behöver en ärlig koldioxidbudget som visar hur utsläppen ska minska. Vi måste skydda värdefulla naturområden och skog. Det måste bli lättare att åka kollektivt och laddplatser för elfordon måste snabbt byggas ut i hela kommunen.

Miljöpartiet i Sigtuna är det enda parti som har konkreta lösningar som bygger på vetenskap för att nå klimat- och miljömålen. En röst på Miljöpartiet i Sigtuna är en röst för ett ansvarsfullt miljö- och klimatarbete.

  • Jan Franzén och Tove Björlin
    Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

fritidsbanken_sportlov
foraldranatverk_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

centrum_host_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

pantamera_avc_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

sportlov

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

funkisfest_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

spedition_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

skridskodisco_helsida
connys_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

steningekompani_helsida

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
spedition_outsider
funkisfest_outsider
ridskola_2020_outsider
stentekompani_outsider
connys
skridskodisco_outsider
foraldranatverk_outsider
pantamera_out