moderat_sep_pan
Jan Franzén och Tove BjörlinFoto: Miljöpartiet

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

centrum_artikel_host

När det gäller minskning av utsläpp enligt Parisavtalet ligger Sigtuna nu på plats 278 av Sveriges 290 kommuner. Med endast 2,5 procent skyddad natur är vi sämst i länet. Nyligen presenterades en ranking för friluftsliv där kommunen fick en bottenplacering. I Aktuell Hållbarhets årliga kommunranking 2022 blev det åter en jumboplats i länet. Där svarar Sigtuna kommun sanningsenligt att det inte finns program eller åtgärder för att minska energianvändning, väga in värdet av ekosystemtjänster vid exploatering och främja ett hållbart jord- och skogsbruk.

Än värre är att kommunen tummat på sanningshalten och svarar Ja på frågor där det saknas dokument som visar att åtgärder har genomförts. Vid begäran om underlag hänvisar kommunen till planer som innehåller mål för delar av arbetet. Men några dokument som visar hur eller om arbetet pågår går inte att få fram.

Sigtuna kommun påstår sig ha:
• en strategi för att fasa ut fossila bränslen till förmån för fossilfria lösningar
• sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med Parisavtalets mål
• genomfört åtgärder för att minska utsläppen för att nå Parisavtalets mål
• ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplanering för att minska klimatpåverkan
• ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplaneringen för att anpassas till framtida klimatförändringar.

Aktuell Hållbarhets ranking är en mätning av kommunernas miljö- och klimatarbete. Arbetet ska vara dokumenterat och invånarna ska kunna ta del av det – vi ska förvänta oss att kommunens svar stämmer med verkligheten.

Sigtuna kommun kan åter bli en kommun som visar vägen. Vi behöver en ärlig koldioxidbudget som visar hur utsläppen ska minska. Vi måste skydda värdefulla naturområden och skog. Det måste bli lättare att åka kollektivt och laddplatser för elfordon måste snabbt byggas ut i hela kommunen.

Miljöpartiet i Sigtuna är det enda parti som har konkreta lösningar som bygger på vetenskap för att nå klimat- och miljömålen. En röst på Miljöpartiet i Sigtuna är en röst för ett ansvarsfullt miljö- och klimatarbete.

  • Jan Franzén och Tove Björlin
    Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun
toppbanner
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

ungdomsarbete_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

pantamera_avc_helsida
valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

defacto_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

connys_helsida
valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Bostadspolitiken måste utgå från helheten, inte ideologin

Insändare Det är faktiskt ingen större idé att debattera bostadspolitik med Hyresgästföreningen (HGF). Som framgår av namnet representerar föreningen ett särintresse gällande upplåtelseformer; hyresrätten. HGF har ingen skyldighet, eller vilja, att företräda andra upplåtelseformer. Det gör deras inlägg i högsta grad partiska.

valet2022

Nu får det vara nog!

Insändare Genom att utnyttja våra vanliga Internettjänster kan kriminella kartlägga hela bostadsområden och plocka ut vilka äldre personer de ska angripa.

valet2022

slutreplik Axelsson ställer ut löften hon inte har täckning för

Insändare För det första har jag inte någonstans påstått att Socialdemokraterna lagt fram förslag om att återinföra fastighetsskatten. Jag ställer frågan om (S) kan garantera att den inte återinförs. Antingen har Axelsson återigen läst min insändare slarvigt eller så försöker hon medvetet vilseleda läsarna.

Liberaler tar kampen för årsrika

Insändare För varje år får vi allt fler äldre. Detta är enormt glädjande, men tyvärr får våra årsrika inte det stöd de förtjänar av samhället. Mer måste göras för att garantera att livets sista år omges av lika mycket kärlek och omtanke som de första.

valet2022

Fastighetsavgift = fastighetsskatt på de fattiga

Insändare Olov Holst (M) har i en insändare ställt frågan om Miljöpartiets syn på fastighetsskatten. Miljöpartiet förordar inte att den statliga fastighetsskatten återinförs. Däremot vill Miljöpartiet att taket i den befintliga fastighetsavgiften höjs.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

connys
swedol_outsider
centrum_sommar_outsider2022
ridskola_2020_outsider
galan_outsider
nrh
arbete_outsider
pantamera_out