centrum_panorama_hostshopping
Jan Franzén och Tove BjörlinFoto: Miljöpartiet

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

centrum_artikel_host

När det gäller minskning av utsläpp enligt Parisavtalet ligger Sigtuna nu på plats 278 av Sveriges 290 kommuner. Med endast 2,5 procent skyddad natur är vi sämst i länet. Nyligen presenterades en ranking för friluftsliv där kommunen fick en bottenplacering. I Aktuell Hållbarhets årliga kommunranking 2022 blev det åter en jumboplats i länet. Där svarar Sigtuna kommun sanningsenligt att det inte finns program eller åtgärder för att minska energianvändning, väga in värdet av ekosystemtjänster vid exploatering och främja ett hållbart jord- och skogsbruk.

Än värre är att kommunen tummat på sanningshalten och svarar Ja på frågor där det saknas dokument som visar att åtgärder har genomförts. Vid begäran om underlag hänvisar kommunen till planer som innehåller mål för delar av arbetet. Men några dokument som visar hur eller om arbetet pågår går inte att få fram.

Sigtuna kommun påstår sig ha:
• en strategi för att fasa ut fossila bränslen till förmån för fossilfria lösningar
• sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med Parisavtalets mål
• genomfört åtgärder för att minska utsläppen för att nå Parisavtalets mål
• ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplanering för att minska klimatpåverkan
• ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplaneringen för att anpassas till framtida klimatförändringar.

Aktuell Hållbarhets ranking är en mätning av kommunernas miljö- och klimatarbete. Arbetet ska vara dokumenterat och invånarna ska kunna ta del av det – vi ska förvänta oss att kommunens svar stämmer med verkligheten.

Sigtuna kommun kan åter bli en kommun som visar vägen. Vi behöver en ärlig koldioxidbudget som visar hur utsläppen ska minska. Vi måste skydda värdefulla naturområden och skog. Det måste bli lättare att åka kollektivt och laddplatser för elfordon måste snabbt byggas ut i hela kommunen.

Miljöpartiet i Sigtuna är det enda parti som har konkreta lösningar som bygger på vetenskap för att nå klimat- och miljömålen. En röst på Miljöpartiet i Sigtuna är en röst för ett ansvarsfullt miljö- och klimatarbete.

  • Jan Franzén och Tove Björlin
    Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

Inskränkt frihet för vem?

Insändare Nyårsafton och andra högtider ska vara festliga för dem som vill fira. Miljöpartiet vill att Sigtuna, som flera andra kommuner, ordnar ett nyårsfirande för kommuninvånarna med till exempel en ljusshow, som är vacker utan att vara skrämmande för människor och djur.

centrum_host_helsida
yrkesutbildning
gott nytt år

Olov Holsts Nyårskrönika

Insändare Det är dags att lämna 2022 bakom oss. Ett dramatiskt år som skakat om hela världen genom Putins hänsynslösa krig i Ukraina.

slutreplik: Ömma tår?

Insändare Olov Holst och Mats Weibull tycker sig ha lyckats med att ”fräscha upp” de centrala delarna av Sigtuna stad, inbegripet hamnplan. Där är vi oense.

defacto_helsida
connys_helsida
höjda taxorna

slutreplik Barnperspektivet saknas

Insändare Inte någonstans i sitt svar på vår kritik om de höjda taxorna nämner Lars Björling(SfS) att han tillsammans med resten av den moderatledda kommunledningen med stöd av SD redan har lagt ett sparbeting 2023 på skola, äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritid.

ica_helsida

S säger NEJ till höjda föreningstaxor

Insändare Under det moderatledda styret har taxorna för plan-hall och lokalhyror ökat med hela 40%. Även badavgifterna på Midgårdsbadet har ökat med 40%. Igår röstades ännu en höjning igenom i kommunfullmäktige.

moderat_pan_helsida
pantamera_avc_helsida

En liberal skolpolitik för framtiden

Insändare Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Insändare Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Insändare En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

swedol_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
nrh
pantamera_out
ica_outsider
centrum_outsider_host