centrum_panorama_hostshopping
Foto: Sigtuna kommun

Kommunen vill starta yrkeshögskoleutbildning inom flygteknik igen

Sigtuna kommun ansöker återigen om att få starta en yrkeshögskoleutbildning (YH) i flygteknik på Arlanda flygplats.

centrum_artikel_host

Efterfrågan på flygtekniker är stor i Sverige och förväntas fortsätta växa. Trots tidigare avslag, senast 2023, gör kommunen ett nytt försök att få utbildningen godkänd.

Yrkeshögskoleutbildningar får enbart startas om det finns ett påvisat behov på arbetsmarknaden. Med den nya ansökan hoppas Sigtuna kommun kunna bidra till att möta den nationella och lokala efterfrågan på flygtekniker och mekaniker för underhåll av kommersiella flygplan.

”Vi känner ett extra stort ansvar eftersom Arlanda flygplats är en av Sveriges största arbetsgivare och ligger i vår kommun,” säger Mattias Askerson (M), ordförande i utbildningsnämnden. ”Med denna utbildning hoppas vi kunna öppna vägar till jobb för både kommunens invånare och för invånare i hela länet.”

Om ansökan godkänns planerar kommunen att ta emot 24 elever per år från och med hösten 2025. Utbildningen skulle komplettera Arlandagymnasiets befintliga program i flygteknik, där elever utbildas till flygmekaniker.

”Varje år vill våra avgångselever söka vidare till högre utbildningar inom flygteknik, men idag måste de göra det på annan ort. Att kunna erbjuda denna vidareutbildning lokalt skulle vara ett stort tillskott för både invånare och lokala arbetsgivare,” säger verksamhetschef Erik Ryding.

centrum_host_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

mp_tack_helsida
fritidsbanken_helsida
brobygget_2024

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

connys_helsida
pantamera_avc_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
connys
centrum_outsider_host
mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
brobygget_outsider
pantamera_out