kyrka_advent _pan
Foto: Pressbild

Kommunen välkomnar etablering av Dille Gård på Wenngarn

Dille Gård som avser etablera naturbruksgymnasium i Wenngarn väntas i samband med Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde på tisdag att få kommunens godkännande.

centrum_artikel_host

I februari meddelade Dille Gård att de avsåg etablera gymnasieskola på Wenngarn. Dille Gård finns sedan 2004 i Jämtland där inriktningen är inom djur och naturbruk samt hållbar framtid. Skolinspektionen har bett Sigtuna kommun om ett yttrande innan beslut om godkännande fattas. Enligt handlingarna för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden så ser kommunen inga hinder för att gymnasiet kan etableras. I tjänsteskrivelsen så tror man att etableringen kan ha positiv effekter på programutbudet för elever i kommunen eftersom Naturbruksprogrammet inte finns i kommunen. Nyetableringen skulle bidra till mångfald och konkurrens i skolsystemet samt till ett varierat utbud av skolor som drivs av olika huvudmän.

dackskifte_helsida
pantamera_avc_helsida
advent_kyrka_helsida
budget2023

(S)-kritik mot besparingar på 27 miljoner

Nyheter Den borgerliga kommunledningens budget klubbade på onsdagen men Socialdemokraterna är kritiska till besparingar i budgeten: - Vi har ställt frågan flera gånger under budgetdebatten men inte fått svar på vilka nedskärningar det är som ligger på bordet. Vi får inga svar och det är fegt, säger Marie Axelsson (S).

vintermarknad_helsida
defacto_helsida
agy_oppethus
connys_helsida
budget2023

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

julmarknad_2022
centrum_host_helsida
moderat_pan_helsida

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

connys
nrh
dackskifteoutsider
marknaden_outsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
kyrka_outsider_advent
vintermarknad_outsider