moderat_sep_pan
Olov Holst (M), Kommunstyrelsens ordförandeFoto: Pressbild/Moderaterna

Besparingar på 80 miljoner – Men skola och trygghet får mer

Trots högkonjunktur har det varit ett tufft utgångsläge för budgeten 2018, det säger nytillträdde kommunstyrelseordföranden Olov Holst till märsta.nu: - Kommunen är i ett utsatt ekonomiskt läge. För att nå ett positivt resultat på endast 1 miljon kronor på sista raden är kommunen tvungen att effektivisera sin verksamhet med 80 miljoner.

centrum_artikel_host

80 miljoner kronor måste kommunen spara in i verksamheterna under 2018, detta trots en högkonjunktur med låga räntor och låg arbetslöshet:
– Då krävs både modet och förmågan från den styrande koalitionen att prioritera och göra nödvändiga förändringar i verksamheterna. Att fortsätta med samma ekonomiska politik som de senaste 10 åren går inte längre, säger Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) till märsta.nu

Aktieägarutdelning från SigtunaHem
Pengar kommer också in via statsbidrag, Boverket ger sex miljoner för att man satt igång bostadsbyggande och SigtunaHem ska ge fem miljoner i utdelning för första gången på minst 15 år då det under den socialdemokratiskt ledda tiden inte gjorde aktieägarutdelning från SigtunaHem:
– SigtunaHhem prognostiseras göra en vinst för i år. Då är det rimligt att en mindre del av den vinsten går tillbaka till ägaren. Det finns dock strikta regler för hur man kan begära utdelning från allmännyttiga bostadsföretag och pengarna går därför oavkortat till trygghetsskapande arbete, förklarar Holst.

Skatten förblir dock oförändrad på 20% trots att Moderaterna under sin tid i opposition strävat efter att sänka den. Men just nu är det inte möjligt menar Olov Holst. Enligt Holst betalar boende i Sigtuna kommun ca 10 000 kronor mer i skatt jämfört med att bo i Sollentuna:
-Vi börjar nu i och med denna budget en resa för att stärka kommunens ekonomi. Prioritet ett är att nå en långsiktigt stabil ekonomi och att tillföra skolan, vården, äldreomsorgen och de övriga kärnverksamheterna tillräckliga resurser för att hålla hög kvalitet på sina tjänster. När väl detta är gjort, och om vi då kan generera ett överskott i kommunekonomin, då kan detta användas för att gradvis sänka skattetrycket så vi hamnar på, eller under, medelskattenivån för länet.

Ökat antal elever i skolan
Skolan kommer att tillföras 42 miljoner kronor, pengar som ska gå till att klara av det ökande antal elever i skolan, lärarnas löneökning samt skolmaten. Konsthall Märsta kommer att avvecklas istället blir det en samlingsplats för äldre i lokalen. Samtidigt får kommunens konstföreningar ökade medel för att ta över delar av utställningsverksamheten.

5 miljoner till trygghet
Trygghetsåtgärder får 5,3 miljoner kronor. Bland annat med en omstart av Valstasatsningen som tar över caféytan i Valsta Centrum för att bedriva verksamhet där. Det bostadssociala arbetet läggs ned och 1,9 miljoner överförs till Trygga Sigtuna som kommer att hantera alla trygghetsinsatser.

Varnar för höjd låneskuld
Olov Holst meddelar också att man nu sätter igång upprustningen av Märsta station, något som det redan föreslagits och beslutats om i fullmäktige under det senaste året.
– Upprustningen har aldrig kommit igång. Vi sätter nu igång den och hoppas en temporärt upprustad biljetthall för pendeltågen kan tas i bruk under vintern/våren 2018, säger Olov Holst.

Ett problem som Olov Holst ser är att låneskulden om tre år riskerar att hamna på tre miljarder kronor, det skulle göra kommunen känslig för räntehöjningar något som man idag har små marginaler för. Ändå ska 336 miljoner investeras under 2018, det är dock det allra nödvändigaste menar Holst.
– Några saker som ändå kan lyftas fram är uppförande av lekplatser centralt i Sigtuna och Märsta, ombyggnation av konsthallen till träffpunkt för äldre, ökad kamerabevakning på utsatta platser, investering i skolbespisningar och så vidare.

Investeringar i skolor beräknas till 154 miljoner kronor, det handlar om pengar till redan befintliga skolor; tillbyggnad av Steningehöjdens skola, Sagaskolan byggs ut, fortsatt renovering av S:t Pers skola, men det startas också nya skolor i Tingvalla och Brage i Valsta.

Höjer badtaxorna
Kommunstyrelsen kommer att få i uppdrag att utreda möjligheten att säga driften av utomhusbadet på extern drift, samt Midgårdsbadet och Sigtuna Fritidscenter på entreprenad. Kommunen kommer dock att fortsätta äga anläggningarna poängterar Olov Holst. Vissa taxor kommer att höjas, några har inte höjts sedan 2006 och är låga jämfört med andra kommuner enligt Holst:
– Till exempel kommer taxan i simhallarna för en vuxen höjas från 55kr till 65kr, för en hel familj från 150kr till 165kr, ett månadskort för en vuxen från 275kr till 310kr.

centrum_sommar2022_helsida
toppbanner
connys_helsida
ungdomsarbete_helsida
pantamera_avc_helsida
defacto_helsida
valet2022

Ordförande för kommunrevisionen hoppar av politiken

Politik Socialdemokraternas Steffen Oxenvad lämnar politiken efter att bland annat varit ordförande i kommunrevisionen: - Jag kommer inte engagera mig politiskt i Sigtuna kommun för en överskådlig framtid. Det är såklart möjligt att jag hoppar på ett opolitiskt föreningsuppdrag, skulle möjligheten uppstå. Där saknas alltid folk, säger Steffen Oxenvad i ett uttalade.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

pantamera_out
swedol_outsider
arbete_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh
connys
centrum_sommar_outsider2022