eu_valet_panorama
Birgitta PetterssonFoto: Sigtuna kommun

Kommundirektörens kallade till krismöte om pendelkaoset

Ända sen i vintras har det varit kraftiga störningar i pendeltågstrafiken som påverkat Sigtuna kommuns invånare. Kommundirektör Birgitta Pettersson har haft möte med trafikregionrådet för att diskutera situationen.

centrum_artikel_host

Trafikregionrådet Anton Fendert har nyligen haft ett möte med kommundirektör Birgitta Pettersson om problemen för kommuninvånarna med alla dessa inställda pendeltåg.
– Vi vill att vår kommun fortsatt ska vara en attraktiv kommun att leva, bo och verka i, såväl idag som i framtiden. Under vintern och våren har folk hört av sig och berättat att de inte kan ta sig till sina arbeten, i många fall samhällsbärande arbeten som till exempel sjukvård och barnomsorg. Den mycket allvarliga situationen gjorde att vi från kommunen ville få till detta möte, säger Pettersson.

Birgitta Pettersson lämnade över ett antal frågor som ska besvaras av Fendert. Ytterst är det inte kommunens ansvar att lösa kollektivtrafik men det påverkar ändå invånarnas möjligheter till försörjning och resa inom regionen.
– I Region Stockholms trafikförsörjningsplan är visionen att regionen ska vara en attraktiv tillväxtregion. Sigtuna kommun växer och vi har byggt ut med nya bostadsområden, satsat på nya skolbyggnader och gjort stora investeringar för att fler ska attraheras att flytta hit. Inom samhällsbyggnadskontoret fortsätter vi att vara aktiva i våra nätverk på tjänstepersonnivå med Region Stockholm och försöker påverka där vi kan, uppger samhällsbygnadschefen i Sigtuna kommun, Peter Andersson.

bygdensdag_helsida

Snart sommaruppehåll för renoveringen av Stora Gatan

Notiser Renoveringsarbetet på Stora gatan fortskrider enligt plan och den sista etappen för denna omgång påbörjas den 17 maj och avslutas den 11 juni. Därefter görs ett uppehåll fram till augusti, och arbetet återupptas den 19 augusti.

centrum_host_helsida
connys_helsida
pantamera_avc_helsida
eldsjal2024_helsida

Uppmaning att spara vatten: Hög vattenförbrukning

Nyheter I norra Storstockholm går det åt ovanligt mycket dricksvatten just nu. Norrvatten, som förser 14 kommuner i området med dricksvatten, uppmanar nu både privatpersoner och verksamheter att spara på kranvattnet. Detta är nödvändigt för att vattenverket ska kunna producera tillräckligt med vatten för alla.

seniormassa_pan
mp_helsida_eu

Sigtunas rådhus fyllde 280 år

Nyheter I lördags firade Sigtuna en viktig milstolpe – det var 280 år sedan Sigtuna Rådhus invigdes av Eric Kihlman den 18 maj 1744. Detta historiska ögonblick markerades av invånarna med glädje och stolthet över stadens rika kulturarv.

Extra

Sigtunas befolkning minskade

Nyheter Sigtuna kommun upplevde en befolkningsminskning med 31 personer under första kvartalet 2024, vilket är den största minskningen under ett kvartal på hela 2000-talet. Trots att fler barn föddes än personer dog, var det fler som flyttade från kommunen än till den, vilket resulterade i en minskning av invånarantalet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

eu_valet_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
eldsjal2024_out
nrh_sigtuna
seniormassa_outsider
nationaldag_outsider
bygdensdag_outsider