eu_valet_panorama
Foto: Göteborg Energi

Klubbat: Laddstolpar avgiftsbeläggs 1 juni

Nu har även kommunfullmäktige klubbat beslut om att avgiftsbelägga laddstolpar.

centrum_artikel_host

märsta.nu kunde tidigare i år avslöja att kommuninvånare och andra som besökt Sigtuna kommun kunnat ladda sina elbilar gratis i flera års tid till en kostnad på över en kvarts miljon kronor för kommunkassan. Sigtuna kommun initierade skyndsamt utredning om att avgiftsbelägga om implementera en lösning för att betalningssystem.

Ärendet gick upp i Kommunstyrelsen för några veckor sedan och under torsdagen röstade fullmäktige ”ja” till saken. Därmed finns det inga hinder i vägen för att införa avgift från 1 juni.
– Fler elfordon är inte bara positivt ur ett klimat och energiperspektiv. De bidrar också till tystare, trevligare, och hälsosammare städer. Med den här utbyggnaden möjliggör vi också för fler invånare att ladda sina bilar. Klimatsmart tycker jag, säger Gill Brodin (C), ordförande i Agenda 2030-utskottet och vice ordförande Bygg och Miljönämnden.

Sigtuna kommun kommer att sätta upp fler laddstolpar än de som finns på större parkeringsplatser som förvaltas av kommunen. Bara under 2022 blir det 20-30 nya laddpunkter. Kommunens fordonsflotta kommer i första hand att använda dessa, men under kvällar och helger finns de tillhands för kommuninvånare. Avgiften blir 4 kronor per kWh dygnet runt. Betalning ska ske via swhish eller app.

sigtunakampen_helsida
mp_helsida_eu
connys_helsida
centrum_host_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

pantamera_avc_helsida
eldsjal2024_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
eldsjal2024_out
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
sigtunakampen_outsider
mp_eu_outsider
eu_valet_outsider
connys