sap_feb_pan
Foto: Insändarbild

Klimatförändringar hotar öka skaderisken – åtgärder krävs för att rusta samhällen

De påtagliga effekterna av klimatförändringar ökar risken för extrema väderfenomen som skyfall, värmeböljor och jordskred.

centrum_artikel_host

Dessa förändringar resulterar i betydande materiella skador, och trots att skadeersättningar minskat i Sigtuna kommun under senare år pekar experter på behovet av långsiktiga och kraftfulla åtgärder för att skydda samhällen mot dessa utmaningar.

Philip Thörn, hållbarhetschef på försäkringsbolaget If, betonar behovet av robusta åtgärder i en tid av ökande skaderisker till följd av klimatförändringarna.

”Natur- och väderrelaterade händelser har orsakat skador för över 8 miljarder kronor i Sverige de senaste åren. När klimatet förändras och blir varmare förväntas skadorna öka ytterligare”, säger Thörn.

Under 2022 uppgick ersättningarna för naturorsakade skador i Sigtuna kommun till drygt 335 000 kronor för 22 försäkringstagare. Detta står i skarp kontrast till toppåret 2019 då ersättningarna nådde rekordhöga 3,5 miljoner kronor, enligt statistik från branschorganisationen Svensk Försäkring som If har sammanställt.

Thörn understryker vikten av samverkan och nytänkande för att bygga ett mer motståndskraftigt samhälle. ”Klimatanpassningsarbetet behöver öka takten och fokus måste skifta från problem till lösningar samt från planering till genomförande”, tillägger Thörn.

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

fritidsbanken_sportlov

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

steningekompani_helsida
connys_helsida

Nya insatser för att stoppa utbrottet av granbarkborre

Notiser I kampen mot granbarkborren tar Sigtuna kommun nu ett aktivt steg genom att bekämpa dess spridning. I skogskanterna kan du möjligen se nedfällda granar, en del av det pågående arbetet med att förbereda inför granbarkborrens svärmningssäsong senare i vår.

pantamera_avc_helsida
spedition_helsida

Gängkriminell greps på Arlanda

Blåljus En 31-årig man, känd som Foxtrotmannen, som varit jagad internationellt för flera grova brott, inklusive morden på två tonårspojkar i Stockholm, har gripits på Arlanda flygplats.

skridskodisco_helsida
hamnplanen

Nya förslaget: Krögare får bekosta fastigheten

Nyheter Det tidigare förslaget om att Sigtuna kommun skulle bygga och förvalta en restaurang på Hamnplanen i Sigtuna har reviderats. I det nya förslaget söks en intressent som själv vill bekosta bygget och driva verksamheten.

Ny aktör tar över Mälartåg

Nyheter Transdev kommer att ta över driften av Mälartåg, som ansvarar för den regionala tågtrafiken i Stockholm-Mälardalen, från och med den 16 juni i år.

funkisfest_helsida

Ökad befolkning trots färre födda barn

Nyheter Antalet nyfödda i Sverige fortsätter att minska enligt ny statistik från SCB. I Sigtuna kommun var antalet nyfödda det lägsta på elva år under 2023, med endast 546 levande födslar. Även om antalet nyfödda minskar, ökade den totala folkmängden i Sigtuna med 653 invånare.

sportlov
centrum_host_helsida

Varning utfärdad för ishalka i Sigtuna kommun

Nyheter En varning har utfärdats för plötslig ishalka i Sigtuna kommun och stora delar av Svealand samt sydostligaste Norrland. Underkylt regn eller regn på kalla vägytor kan orsaka svårigheter med plötslig ishalka.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
spedition_outsider
ridskola_2020_outsider
funkisfest_outsider
skridskodisco_outsider
centrum_outsider_host
connys
stentekompani_outsider
nrh_sigtuna