centrum_panorama_hostshopping
Sätunaskolan är en del av beståndet som kommunen förvärvar.Foto: Rosie Alm/Sigtuna kommun

Klart med övertagande av fastigheter från Rikshem

Kommunfullmäktige i Sigtuna har fattat beslutet att godkänna kommunens förvärv av 14 samhällsfastigheter från Rikshem. Dessa fastigheter, som inkluderar LSS-boenden, förskolor, skolor och ett äldreboende, kommer att övergå till kommunens ägo.

centrum_artikel_host

Affären mellan Rikshem och Sigtuna kommun offentliggjordes i slutet av mars och var villkorad med beslut i Sigtuna kommunfullmäktige. Detta beslut har nu tagits, vilket möjliggör förvärvet av fastigheterna.

Den totala affären, som initierades av Sigtuna kommun, uppgår till 785 miljoner kronor och omfattar fjorton samhällsfastigheter med en total uthyrningsbar area på 28 630 kvadratmeter. Efter förvärvet kommer Rikshem fortfarande att inneha ett betydande fastighetsbestånd i Sigtuna, inklusive sju samhällsfastigheter med en uthyrningsbar area på 33 217 kvadratmeter samt flera bostadsfastigheter.

Sigtuna kommun kommer att överta ägandet och förvaltningen av de förvärvade fastigheterna den 31 maj 2024.

Läs mer här: Kommunen i stor fastighetsaffär

centrum_host_helsida
connys_helsida
pantamera_avc_helsida
mp_tack_helsida
brobygget_2024
fritidsbanken_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
pantamera_out