kyrka_advent _pan
Foto: Swedavia/Daniel Asplund/Genrebild
Arlandas banorFoto: Swedavia

Klagomål mot ökat flygbuller

Föreningen Väsbybor mot flygbuller klagade till Länsstyrelsen på inflygningar i samband med att bana 1 var avstängd under 2017-2018.

centrum_artikel_host

Länsstyrelsen beslutar att avslå Väsbybor mot flygbullers klagan om att inflygningarna orsakat mer buller. Enligt Länsstyrelsen kan Swedavia använda alternativa in- och utflygningsmönster i samband med banavstängningar. I somras var bana 1 avstängd för att den skulle renoveras vilket ökade trafiken på bana 2 och 3.

Föreningen hade också synpunkter på att raka inflygningar skett till Arlanda i ökad omfattning och vad som inte är tillåtet enligt det tillstånd som finns. I beslutet står det att Länstyrelsen inte kommer vidta någon åtgärd med anledning av klagomålen om ökat buller. Ärendet är dock överklagat till Mark- och miljödomstolen.

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

advent_kyrka_helsida
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida
dackskifte_helsida
agy_oppethus
busshållsplatsmordet

Rättegång utan misstänkt i HD

Notiser Högsta domstolen tog upp Busshållsplatsmordet på tisdagen - Men den misstänkte som är delgiven inställde sig inte då han befaras vara i Sierra Leone.

defacto_helsida
moderat_pan_helsida
connys_helsida

Uppgraderar vädervarning

Nyheter SMHI uppgraderar vädervarningen för söndagen till en Orange varning gällande Sigtuna kommun och större delen av länet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

nrh
pantamera_out
kyrka_outsider_advent
centrum_outsider_host
connys
dackskifteoutsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider