nationaldagen_pan
Foto: Sigtuna kommun

Kickstart för företagandet i kommunen

Sigtuna kommun arrangerade en nätverksträff för att matcha företagare och fastighetsägare.

centrum_artikel_host

Ett 50-tal företagare inom främst mark och fastighetsbranschen träffades på fredagen i Sigtuna på initiativ av Sigtuna kommun. Det var företagare som dels hade mark och lokaler att upplåta eller företagare som var intresserade av etablering.
– Här finns både de som vill etablera sig i vår kommun på plats och även de som kan möjliggöra det, uppger näringslivschef Mathias Forsberg i ett uttalande på kommunens hemsida.

Herman Wistrand som äger Trosta Park var närvarande och han hittade flera intressenter som han ska jobba vidare med för en etablering på hans område utanför Arlanda. Även Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) närvarade.
– Att ni kommer hit och etablerar er, blir framgångsrika, anställer och på så sätt bidrar till vår ekonomi är helt avgörande för att jag ska kunna göra mitt jobb att leverera välfärd till våra invånare, sa Holst i ett tal till företagarna.

eldsjal2024_helsida

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

centrum_host_helsida
mp_helsida_eu
pantamera_avc_helsida

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

seniormassa_pan
connys_helsida
bygdensdag_helsida

Klart med övertagande av fastigheter från Rikshem

Näringsliv Kommunfullmäktige i Sigtuna har fattat beslutet att godkänna kommunens förvärv av 14 samhällsfastigheter från Rikshem. Dessa fastigheter, som inkluderar LSS-boenden, förskolor, skolor och ett äldreboende, kommer att övergå till kommunens ägo.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
ridskola_2020_outsider
bygdensdag_outsider
eldsjal2024_out
seniormassa_outsider
eu_valet_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
nationaldag_outsider
pantamera_out