centrum_panorama_hostshopping
Ibrahim KhalifaFoto: Sigtuna kommun
Olov HolstFoto: Arkivbild/Daniel Iskander
Pierre Cengiz-EdstrandFoto: Insändarbild/Miljöpartiet

Khalifa (S) anmäls för vägran att ta upp ärende i Kommunstyrelsen

Oppositionsrådet Olov Holst (M) har anmält Kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S) till Förvaltningsrätten för att han vägrade ta upp ett ärende på det kaosartade sammanträdet 16:e maj: - Alla kommuninvånare har rätt att få ärenden laglighetsprövade. För mig är det en självklar demokratisk grundprincip att alla ärende hanteras och bereds på samma sätt. Det är bara då som vi kan säkerställa att det finns ett bra underlag när beslut ska fattas, säger Ibrahim Khalifa

centrum_artikel_host

I samband med Kommunstyrelsens sammanträde 16:e maj ville oppositionsrådet Olov Holst (M) ta upp ärendet ”Revidering av delegeringsordningen” som handlade om arvoden för vissa förtroendevalda. Holst ansåg att den typ av ärenden ska hanteras i Kommunstyrelsen och inte i arbetsgivareutskottet där bara tre personer sitter. Kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S) valde dock att inte ta upp ärendet utan beredning. Något som Holst menar strider mot initiativrätten för en ledamot i Kommunstyrelsen att på sittande möte få lägga fram äresen.

Nu har Khalifas hantering av ärendet anmälts till Förvaltningsdomstolen. Holst yrkar att rätten upphäver Khalifas beslut om att fastställa föredragningslistan.
– Som klagande i ärendet hävdar jag att detta strider mot 4 kap. 17 § i kommunallagen om initiativrätt. Det finns heller inget beredningstvång för ärenden som skall avgöras i nämnd och därmed inte heller i kommunstyrelsen, vilket användes som argument för att inte ta upp ärendet, står det i Holsts begäran till rätten.

Edstrands arvode indraget
I arbetsgivareutskottet fattades beslut 18:e maj om att Pierre Cengiz-Edstrands arvode avgår. Socialdemokraterna hänvisar till sin protokollanteckning i ärendet där det framgår att Cengiz-Edstrand inte längre ska uppbära arvode eftersom han öppet deklarerat att han inte längre ingår i ett samarbete med den styrande koalitionen. Pierre Cengiz-Edstrand kvarstår dock som vice ordförande i Kommunstyrelsen.
– Det är märkligt att man drar in arvodet och därmed hindrar mig från att utöva mina förtroendeuppdrag. Uppdrag som jag har tilldelats av fullmäktige, det är likaså bara fullmäktige som kan ta ifrån mig uppdragen. Här är både demokratin och värdegrunden satt ur spel, säger Pierre Cengiz-Edstrand till märsta.nu

”Partiet drabbas”
Cengiz-Edstrand menar att arvodet som dragits in tillhör Miljöpartiet i Sigtuna och inte han personligen.
– Det är MP som tilldelat mig mitt arvode. Därför är det anmärkningsvärt att MP berövats de medel man har avtalat om direkt efter valet 2014. Förfarandet tyder på att det är mitt personliga arvode man anser sig ha dragit in, inte medel för MP, förklarar Cengiz-Edstrand.

Windefalk berörs ej
Noterbart är att Karolina Windefalk får behålla sitt arvode i Individ- och familjeomsorgsnämnden. Windefalk och två andra miljöpartister har tidigare deklarerat att det nu finns två miljöpartier i kommunen. Cengiz-Edstrand är frågande till om (S) och (L) har ett avdelningssamarbete med delar av ett parti. (MP) har tre mandat i fullmäktige varav Windefalk har ett. Om (S) och (L) inte enas med andra sittande i Kommunstyrelsen och fullmäktige så riskerar man att förlora ytterligare voteringar vid kommande sammanträden. Pierre Cengiz-Edstrand har efterlyst ett samarbetsavtal och anser att det är det största partiet, alltså (S), som ska se till att ett sådant kan ordnas.

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Nyheter I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

pantamera_avc_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Nyheter SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

fritidsbanken_helsida
brobygget_2024
mp_tack_helsida
connys_helsida
centrum_host_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Nyheter Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

1:a maj

Så firades första maj i Valsta

Nyheter Socialdemokraterna höll 1 maj-firande i Valsta Centrum. LO:s ungsekreterare Elsa Alm höll tal tillsammans med Marie Axelsson och Ann-Bly Lässman.

Liberalerna starta om seniorrådet i kommunen

Nyheter Liberalerna vill att seniorrådet som lades ner 2020 återupptas: – Äldre, som utgör en växande andel av befolkningen, har specifika behov och erfarenheter som måste beaktas för att Sigtuna kommun ska kunna erbjuda tjänster och stöd som verkligen möter deras förväntningar och förbättrar deras livskvalitet, uppger Liberalernas ordförande Anders Eriksson för tidningen Senioren.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
brobygget_outsider
connys
nrh_sigtuna
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
mp_tack_outsider