centrum_panorama_hostshopping
Ibrahim KhalifaFoto: Sigtuna kommun
Olov HolstFoto: Arkivbild/Daniel Iskander
Pierre Cengiz-EdstrandFoto: Insändarbild/Miljöpartiet

Khalifa (S) anmäls för vägran att ta upp ärende i Kommunstyrelsen

Oppositionsrådet Olov Holst (M) har anmält Kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S) till Förvaltningsrätten för att han vägrade ta upp ett ärende på det kaosartade sammanträdet 16:e maj: - Alla kommuninvånare har rätt att få ärenden laglighetsprövade. För mig är det en självklar demokratisk grundprincip att alla ärende hanteras och bereds på samma sätt. Det är bara då som vi kan säkerställa att det finns ett bra underlag när beslut ska fattas, säger Ibrahim Khalifa

centrum_artikel_host

I samband med Kommunstyrelsens sammanträde 16:e maj ville oppositionsrådet Olov Holst (M) ta upp ärendet ”Revidering av delegeringsordningen” som handlade om arvoden för vissa förtroendevalda. Holst ansåg att den typ av ärenden ska hanteras i Kommunstyrelsen och inte i arbetsgivareutskottet där bara tre personer sitter. Kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S) valde dock att inte ta upp ärendet utan beredning. Något som Holst menar strider mot initiativrätten för en ledamot i Kommunstyrelsen att på sittande möte få lägga fram äresen.

Nu har Khalifas hantering av ärendet anmälts till Förvaltningsdomstolen. Holst yrkar att rätten upphäver Khalifas beslut om att fastställa föredragningslistan.
– Som klagande i ärendet hävdar jag att detta strider mot 4 kap. 17 § i kommunallagen om initiativrätt. Det finns heller inget beredningstvång för ärenden som skall avgöras i nämnd och därmed inte heller i kommunstyrelsen, vilket användes som argument för att inte ta upp ärendet, står det i Holsts begäran till rätten.

Edstrands arvode indraget
I arbetsgivareutskottet fattades beslut 18:e maj om att Pierre Cengiz-Edstrands arvode avgår. Socialdemokraterna hänvisar till sin protokollanteckning i ärendet där det framgår att Cengiz-Edstrand inte längre ska uppbära arvode eftersom han öppet deklarerat att han inte längre ingår i ett samarbete med den styrande koalitionen. Pierre Cengiz-Edstrand kvarstår dock som vice ordförande i Kommunstyrelsen.
– Det är märkligt att man drar in arvodet och därmed hindrar mig från att utöva mina förtroendeuppdrag. Uppdrag som jag har tilldelats av fullmäktige, det är likaså bara fullmäktige som kan ta ifrån mig uppdragen. Här är både demokratin och värdegrunden satt ur spel, säger Pierre Cengiz-Edstrand till märsta.nu

”Partiet drabbas”
Cengiz-Edstrand menar att arvodet som dragits in tillhör Miljöpartiet i Sigtuna och inte han personligen.
– Det är MP som tilldelat mig mitt arvode. Därför är det anmärkningsvärt att MP berövats de medel man har avtalat om direkt efter valet 2014. Förfarandet tyder på att det är mitt personliga arvode man anser sig ha dragit in, inte medel för MP, förklarar Cengiz-Edstrand.

Windefalk berörs ej
Noterbart är att Karolina Windefalk får behålla sitt arvode i Individ- och familjeomsorgsnämnden. Windefalk och två andra miljöpartister har tidigare deklarerat att det nu finns två miljöpartier i kommunen. Cengiz-Edstrand är frågande till om (S) och (L) har ett avdelningssamarbete med delar av ett parti. (MP) har tre mandat i fullmäktige varav Windefalk har ett. Om (S) och (L) inte enas med andra sittande i Kommunstyrelsen och fullmäktige så riskerar man att förlora ytterligare voteringar vid kommande sammanträden. Pierre Cengiz-Edstrand har efterlyst ett samarbetsavtal och anser att det är det största partiet, alltså (S), som ska se till att ett sådant kan ordnas.

pantamera_avc_helsida
moderat_fokus_helsida
defacto_helsida

Sydkorea vill lära av Sigtunas barnomsorg

Nyheter Sydkorea står inför en utmaning när det kommer till den minskande födelsetal i landet, och politikerna letar nu efter lösningar genom att satsa på högkvalitativ barnomsorg. För att hitta inspiration har de vänt sig till de nordiska länderna och specifikt till Sigtuna kommun i Sverige.

hockeyskola_helsida

Misstänkt för olaga intrång och hot greps av Polisen

Blåljus En man har gripits inom kommunen av polisen efter misstankar om olaga intrång och hot mot ett brottsoffer på hans före detta arbetsplats. Händelsen utspelade sig tidigt på morgonen den 18 september, då polisen snabbt agerade för att lösa fallet.

Långtidsarbetslösheten ökar

Nyheter Nyligen släppta arbetsmarknadsstatistik visar att långtidsarbetslösheten i Sigtuna kommun har ökat under den senaste månaden. Samtidigt har den jämfört med samma period föregående år minskat något, enligt rapporter från arbetsförmedlingen.

connys_helsida

Inga fall av svinpest i kommunen

Nyheter Ett utbrott av afrikansk svinpest har satt svenska myndigheter på högsta beredskap. Med konsekvenser som hotar grisnäringen, friluftslivet, jaktsäsongen och skogsbruket, är det en utmaning som kräver både omedelbara åtgärder och samhällets samlade ansträngningar.

Morgonkollen

Notiser En kylig morgon välkomnar kommuninvånare idag med temperaturer som kryper ned till 4 grader. Det är dags att plocka fram höstjackan och varma handskar när du ger dig ut. Men vad har dagen att erbjuda i övrigt?

skanela_helsida
nrh_sigtuna
centrum_host_helsida
ica_helsida

Morgonkollen

Notiser Sigtuna kommun, 15 september 2023 - Här är Morgonkollen med märsta.nu för den 15 september:

sap_sep23_helsida

Ung Företagsamhet och Sigtuna kommun inspirerar nior att utforska framtiden och utmana fördomar om yrkesval

Nyheter Vilka fördomar och förväntningar finns det egentligen kring vem som väljer vilket yrke? Den frågan, tillsammans med många andra, ställs till kommunens alla 550 nior under temadagen "Framtidskoll," som arrangeras av Ung företagsamhet i samarbete med Sigtuna kommun. Lokala förebilder från olika yrkesroller kommer att dela med sig av sina erfarenheter och ge eleverna en unik inblick i arbetslivet.

joes-helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

swedol_outsider
ica_outsider
hockeyskola_outsider
ridskola_2020_outsider
moderat_bli_medlem
connys
centrum_outsider_host
socialdem_sep23_outsider
joes_outsider
nrh
skanela_outsider
pantamera_out