kyrka_advent _pan
Ibrahim KhalifaFoto: Sigtuna kommun
Olov HolstFoto: Arkivbild/Daniel Iskander
Pierre Cengiz-EdstrandFoto: Insändarbild/Miljöpartiet

Khalifa (S) anmäls för vägran att ta upp ärende i Kommunstyrelsen

Oppositionsrådet Olov Holst (M) har anmält Kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S) till Förvaltningsrätten för att han vägrade ta upp ett ärende på det kaosartade sammanträdet 16:e maj: - Alla kommuninvånare har rätt att få ärenden laglighetsprövade. För mig är det en självklar demokratisk grundprincip att alla ärende hanteras och bereds på samma sätt. Det är bara då som vi kan säkerställa att det finns ett bra underlag när beslut ska fattas, säger Ibrahim Khalifa

centrum_artikel_host

I samband med Kommunstyrelsens sammanträde 16:e maj ville oppositionsrådet Olov Holst (M) ta upp ärendet ”Revidering av delegeringsordningen” som handlade om arvoden för vissa förtroendevalda. Holst ansåg att den typ av ärenden ska hanteras i Kommunstyrelsen och inte i arbetsgivareutskottet där bara tre personer sitter. Kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S) valde dock att inte ta upp ärendet utan beredning. Något som Holst menar strider mot initiativrätten för en ledamot i Kommunstyrelsen att på sittande möte få lägga fram äresen.

Nu har Khalifas hantering av ärendet anmälts till Förvaltningsdomstolen. Holst yrkar att rätten upphäver Khalifas beslut om att fastställa föredragningslistan.
– Som klagande i ärendet hävdar jag att detta strider mot 4 kap. 17 § i kommunallagen om initiativrätt. Det finns heller inget beredningstvång för ärenden som skall avgöras i nämnd och därmed inte heller i kommunstyrelsen, vilket användes som argument för att inte ta upp ärendet, står det i Holsts begäran till rätten.

Edstrands arvode indraget
I arbetsgivareutskottet fattades beslut 18:e maj om att Pierre Cengiz-Edstrands arvode avgår. Socialdemokraterna hänvisar till sin protokollanteckning i ärendet där det framgår att Cengiz-Edstrand inte längre ska uppbära arvode eftersom han öppet deklarerat att han inte längre ingår i ett samarbete med den styrande koalitionen. Pierre Cengiz-Edstrand kvarstår dock som vice ordförande i Kommunstyrelsen.
– Det är märkligt att man drar in arvodet och därmed hindrar mig från att utöva mina förtroendeuppdrag. Uppdrag som jag har tilldelats av fullmäktige, det är likaså bara fullmäktige som kan ta ifrån mig uppdragen. Här är både demokratin och värdegrunden satt ur spel, säger Pierre Cengiz-Edstrand till märsta.nu

”Partiet drabbas”
Cengiz-Edstrand menar att arvodet som dragits in tillhör Miljöpartiet i Sigtuna och inte han personligen.
– Det är MP som tilldelat mig mitt arvode. Därför är det anmärkningsvärt att MP berövats de medel man har avtalat om direkt efter valet 2014. Förfarandet tyder på att det är mitt personliga arvode man anser sig ha dragit in, inte medel för MP, förklarar Cengiz-Edstrand.

Windefalk berörs ej
Noterbart är att Karolina Windefalk får behålla sitt arvode i Individ- och familjeomsorgsnämnden. Windefalk och två andra miljöpartister har tidigare deklarerat att det nu finns två miljöpartier i kommunen. Cengiz-Edstrand är frågande till om (S) och (L) har ett avdelningssamarbete med delar av ett parti. (MP) har tre mandat i fullmäktige varav Windefalk har ett. Om (S) och (L) inte enas med andra sittande i Kommunstyrelsen och fullmäktige så riskerar man att förlora ytterligare voteringar vid kommande sammanträden. Pierre Cengiz-Edstrand har efterlyst ett samarbetsavtal och anser att det är det största partiet, alltså (S), som ska se till att ett sådant kan ordnas.

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

centrum_host_helsida
dackskifte_helsida
pantamera_avc_helsida
agy_oppethus
advent_kyrka_helsida
busshållsplatsmordet

Rättegång utan misstänkt i HD

Notiser Högsta domstolen tog upp Busshållsplatsmordet på tisdagen - Men den misstänkte som är delgiven inställde sig inte då han befaras vara i Sierra Leone.

moderat_pan_helsida
connys_helsida
defacto_helsida

Uppgraderar vädervarning

Nyheter SMHI uppgraderar vädervarningen för söndagen till en Orange varning gällande Sigtuna kommun och större delen av länet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

kyrka_outsider_advent
nrh
pantamera_out
dackskifteoutsider
connys
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host