centrum_panorama_hostshopping
Kanotklubben Mälarpiraterna är kritiska till de nya planerna för GarnsvikenFoto: Street view/Google

Kanotklubben kritiska till nya planer för Garnsviken

Kommunledningen vill ta ett helhetsgrepp om Garnsvikens strand där Kanotklubben huserar, något som Kanotklubben anser hotar hela föreningens existens.

centrum_artikel_host

Kanotklubben Mälarpiraterna som håller till vid Garnsvikens strand längs Vibyvägen är kritiska till kommunledningen planer för området. I ett mail till märsta.nu skriver Mälarpiraterna att de nya planerna hotar föreningens existens. Dels för att man inte anvisats ny plats samt att man inte erbjudit sig att lösa in de byggnader som föreningen investerat medel i.
– Det är byggnader som klubben själv har bekostat, det är alla förrådsbyggnader, samlingslokal, dusch- och toalettbyggnad samt bryggor, säger Kerstin Öberg på Kanotklubben Mälarpiraterna.

En bra motionssport
Föreningen har flera gånger prisats för sitt arbete med barn- och ungdomar. Under sommaren hade man också 268 barn och vuxna som testade på kanot gratis. Det som föreningen riktar kritik mot är att förvaringsplatserna för kanot och kajak försvinner vilket kan medföra att man måste sälja av den, dessutom har föreningen hyrt ut kajaker till allmänheten under säsongen vilket i så fall upphöra.
– Kanotidrott kan bedrivas hela livet och är en bra motionsverksamhet, speciellt när man börjar komma upp i pensionsåldern då paddling är ett mycket bra sätt att röra hela kroppen, fortsätter Öberg.

Vill undvika långa arrendeavtal
Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) är förvånad över Kanotklubbens tonläge och påståenden om att Kommunstyrelsen vill att verksamheten upphör. Holst menar på att det finns flera skäl till uppsägningen av avtalet mellan kommunen och Mälarpiraterna som löper ut 2030. Bland dessa är att det antagits riktlinjer om att inte teckna långa arrendeavtal om annat än i undantagsfall.
– Marken som arrenderas ut, och som ägs av kommunens skattebetalare, låses upp för långa tidsperioder där det i princip är omöjligt att häva arrendet även om arrendatorn inte sköter sig. Detta är dock inte fallet med kanotklubben som skött sina åtaganden på ett rimligt sätt. Men, vi vill inte ha för långa arrendeavtal med någon. Vi kommer i stället använda hyresinstrumentet i större utsträckning framöver och alltså inte bara i detta fall, förklarar Olov Holst.

Holst menar dock att nuvarande avtal med Mälarpriaterna är felaktigt då det innefattar en allmän plats och den inläggningsramp för båtar som finns där.
– Allmän plats ska vara just allmän plats och tillgänglig för allmänheten. Det är den inte idag. Samma sak gäller båtrampen.

Garnsviken ska utvecklas
Den aktuella platsen är även föremål för ett större projekt som syftar till att utveckla platsen och göra den mer tillgänglig för allmänheten. Det pågår en konstruktiv dialog med Vattenskidklubben som enligt Holst är konstruktiv och man hade även önskat en lika konstruktiv dialog med Mälarpiraterna.
– Vi har aldrig stängt dörren för en dialog med kanotklubben om hur deras verksamhet ska kunna finnas kvar och kanske tom utvecklas. Den dörren verkar kanotklubben nu själva vilja stänga på grund av sitt aggressiva beteende. Vi samarbetar mer än gärna med ideella föreningar som berikar vår kommun med sina verksamheter. Men vi gör det inte med föreningar som beter sig som kanotklubben nu uppenbarligen gör.

”Kanotklubben verkar ha stängt dörren”
Holst tillbakavisar bestämt påståendet om att man vill att föreningen upphör på grund av att Kanotklubben är för ”ful”. Dock är han inte en anhängare av de containrar som finns i anslutning till klubben och man vill hellre bygga andra byggnader som är anpassade till miljön.
– Tanken är naturligtvis att dessa byggnader också ska anpassas till kanotklubbens behov. Men den dörren verkar nu kanotklubben vilja stänga och då kommer vi se över behov och användningsområde för eventuella nya byggnader.

Vattenskidklubben positiva
märsta.nu har även tagit del av ett mail från Sigtuna Vattenskidklubb och Sigtuna Beachvolley som är positiva till de nya planerna. I mailet framgår att Sigtuna VSK och Beachvolley vill samarbeta med kommunen för ”kommande utveckling och förslag”.
– Vår verksamhet och utövande har fortsatt stadigt att öka. Vi behöver moderna möjligheter till omklädning, dusch och toalett. Vi kommer fortsätta att bedriva verksamhet på vattenområde och delar av landområdet, uppger Sigtuna VSK och Beachvolley i mailet till kommunen.

eldsjal2024_helsida
connys_helsida
centrum_host_helsida
mp_helsida_eu

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

pantamera_avc_helsida
sigtunakampen_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

eldsjal2024_out
mp_eu_outsider
nrh_sigtuna
connys
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
eu_valet_outsider
sigtunakampen_outsider