centrum_panorama_hostshopping
Någon inne i kommunhuset ska ha legat bakom hotet, erfar märsta.nuFoto: Jamshid Jamshidi

Källa: Hotet kom inifrån

Som märsta.nu kunde avslöja på måndagskvällen så hotades Pierre Cengiz-Edstrand kort före Kommunstyrelsens sammanträde på måndagen. Vad märsta.nu erfar är det någon som har sin arbetsplats i kommunhuset eller har tillgång till kommunhuset som ligger bakom hotet.

centrum_artikel_host

Ett hot i form av ett ihopvikt papper lämnades in i vice ordförande Pierre Cengiz-Edstrands (MP) fack. Pappret var inte frankerat och inte heller placerat i något kuvert. Troligtvis är det alltså någon som redan arbetar i kommunhuset eller har access i kommunhuset som ligger bakom hotet, erfar märsta.nu. En uppgiftslämnare som vill vara anonym säger att hotet har varit kulmen på flertal andra hot mot Cengiz-Edstrand. Det började i samband med KSO-valet i höstas när Pierre Cengiz-Edstrand ska ha hotats av fullmäktiges ordförande Gun Eriksson (S).

Under den senaste tiden har Pierre Cengiz-Edstrand även av (MP) hotats med uteslutning, tre politiker har i (MP) har gått ut med att det nu finns två miljöpartier i kommunen. (MP) i Stockholm hävdar samtidigt att Cengiz-Edstrand inte haft mandat att rösta med oppositionen. Tidigare har Cengiz-Edstrand sagt i officiella uttalanden att han utfört vad medlemmar och styrelse beslutat.

Mötet sker på onsdag
Sigtuna kommun skickade ut ett pressmeddelande med anledning av hotet där samtliga gruppledare tar avstånd från det inträffade hotet riktat mot Cengiz-Edstrand. Mötet ska äga rum 15:e juni och hoten mot vice ordförande Cengiz-Edstrand har polisanmälts.
– Ett hot mot en politiker är en attack på demokratin och den demokratiska processen. Det är oacceptabelt och ska alltid tas på största allvar. Ingen förtroendevald ska någonsin behöva utsättas för detta oavsett partitillhörighet, säger representanter för alla partier i ett gemensamt uttalande och fortsätter, säger tio KS-ledamöter i ett gemensamt uttalande.

Fotnot: Pierre Cengiz-Edstrand vill inte kommentera uppgifterna utan hänvisar till det pressmeddelande som kommunen skickat ut.

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Nyheter I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

fritidsbanken_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Nyheter SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

connys_helsida
brobygget_2024

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Nyheter Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

1:a maj

Så firades första maj i Valsta

Nyheter Socialdemokraterna höll 1 maj-firande i Valsta Centrum. LO:s ungsekreterare Elsa Alm höll tal tillsammans med Marie Axelsson och Ann-Bly Lässman.

Liberalerna starta om seniorrådet i kommunen

Nyheter Liberalerna vill att seniorrådet som lades ner 2020 återupptas: – Äldre, som utgör en växande andel av befolkningen, har specifika behov och erfarenheter som måste beaktas för att Sigtuna kommun ska kunna erbjuda tjänster och stöd som verkligen möter deras förväntningar och förbättrar deras livskvalitet, uppger Liberalernas ordförande Anders Eriksson för tidningen Senioren.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

klara_outsider
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
connys
brobygget_outsider