sap_feb_pan
Marie Axelsson (S) OppositionsrådFoto: Pressbild

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

centrum_artikel_host

Om Moderaternas nämndordförande är sjuk eller borta från ett sammanträde är det Rune Öhlund (SD) som tar över ordförandeklubban i Förskole- och grundskolenämnden och i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. I sammanhanget är det viktigt att påminna om Rune Öhlunds (SD) tidigare kopplingar till Hells Angels, något som väcker frågor om hans lämplighet att vara med och leda kommunen. Att bortse från sådana kopplingar underminerar förtroendet för kommunpolitiken. Det är det sista Sigtuna kommun behöver.

Moderaternas ledare Olov Holst väljer nu att återvända till posten som kommunstyrelsens ordförande, trots att han tidigare i höstas meddelat sin avgång.

Han har lyckats sy ihop en ny kommunledning med SD som näst störst parti. Man kan ju stillsamt undra om det var denna koalition som Sigtunas M-väljare såg framför sig när de valde att lägga sin röst på Olov Holst för drygt ett år sedan. Moderaterna sätter jaget framför laget när de väljer att ta tillbaka Holst som ledare.

Den nya alliansen ger SD inflytande över några av de mest betydelsefulla frågorna i kommunen, inklusive skolfrågan och kommunstyrelsen. Det är oacceptabelt att ett parti med rötter i främlingsfientlighet och intolerans ska få sådan makt över besluten och kommunens verksamheter. Moderaterna fungerar som (M)öjliggörare för SD, och det är dags för väljarna att ifrågasätta vilka värderingar som nu representeras i vår kommun.

Sigtuna kommun förtjänar en ledning som prioriterar öppenhet, tolerans och respekt för demokratiska värderingar.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

steningekompani_helsida
skridskodisco_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

funkisfest_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

centrum_host_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

sportlov

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

connys_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

foraldranatverk_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

fritidsbanken_sportlov
spedition_helsida

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

pantamera_avc_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

skridskodisco_outsider
pantamera_out
foraldranatverk_outsider
connys
stentekompani_outsider
spedition_outsider
funkisfest_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider