moderat_fokus_pan
Windefalk, Björlin och OverholtFoto: Miljöpartiet

Ja, vi oroar oss för kommunledningens miljöambitioner

Mats Weibull och Moderaterna skriver att Miljöpartiet ”får det att låta som om skogen ska skövlas och kommunledningen passivt tittar på.” Skogen i Hällsbo är anmäld för avverkning och vi kan bara hoppas på att den inte skövlas.

centrum_artikel_host

Vi konstaterar att man får leta efter en mer passiv kommunledning när det kommer till naturvård. Kommunens tjänstepersoner har inte resurser att bevaka avverkningsanmälningar. När det gäller Hällsboskogen var det Länsstyrelsen som uppmärksammade Sigtuna kommun på att skog i anslutning till reservatet var anmäld som en föryngringsavverkning. Slutavverkning i skogsvårdslagen kan benämnas ”föryngringsyta” och innebär kalhuggning.

Granbarkborren är en del av det naturliga ekosystemet i den svenska skogen. Den lämnar efter sig döda granar som även är viktiga för mer än 100 andra arter, varav flera är barkborrens fiender. Granbarkborren själv är inte intresserad av döda träd, den söker färsk ved. När granen dött har baggen redan flugit vidare. Att ta ut döda granar ur skogen kan alltså vara kontraproduktivt. För att markägaren ska få ut ett skogligt värde för granen och för att motverka fler angrepp ska åtgärder sättas in under vinterhalvåret. En avverkning under sommartid tyder på ett större ingrepp än bekämpning av granbarkborren.

Granbarkborrens framfart är inte bara ett tecken på att granodlingar är en dålig idé utan också att de ständiga värmerekorden passar skadeinsekterna bra. Att vi ser många angrepp av barkborrar nu beror på det varma och torra året 2018. På många håll i världen drabbas människor betydligt hårdare av klimatförändringarna än vi. Värmeböljor och skadedjursangrepp är tyvärr bara början för oss i Sverige och Sigtuna kommun. Att konsekvenserna ännu är ganska milda för oss kanske gör det svårt att förstå hur bråttom det är att växla upp klimatarbetet? Här har varje svensk kommun ett stort ansvar.

Det är utmärkt att kommunledningen har god kontakt med markägarna. Passa på att prata om ett varaktigt skydd av den kvarvarande skogen kring reservatet! Mats Weibull uppfattar att ”Miljöpartiet oroar sig för kommunledningens miljöambitioner”. Det är alldeles riktigt. Det hade varit anmärkningsvärt om vi inte var oroade av de senaste årens nedskärningar på naturvårdsarbetet i majoritetens budget.

  • Karolina Windefalk,
  • Elwood Overholt,
  • Tove Björlin
    Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

 

adhd_kommun
hockeyskola_helsida

Socialliberala segrar i höstbudgeten

Insändare Regeringens satsningar under nästa år visar att Liberalerna gör skillnad i svensk politik. Vi har prioriterat skolan, det förebyggande arbetet och Sveriges klimatomställning.

nrh_sigtuna

repliken: Kommunledningen undviker siffrorna

Insändare Inför 2024 aviseras hela 34 miljoner kronor i nedskärningar inom skolverksamheten i Sigtuna kommun. Det motsvarar 3 % av Barn- och ungdomsnämndens hela budget. Detta är fakta och vi vill stoppa nedskärningarna.

ica_helsida

slutreplik Kommunens medarbetare är inte gränspoliser

Insändare Naturligtvis finns det många stora utmaningar som vi som politiker behöver arbeta med så att vi får ett bättre samhälle. Det Moderaterna då vill göra är att fokusera på enskilda personer i utsatt läge och önskar transformera välfärden till att bli angivare. Den väg som den högernationalistiska regeringen slagit in på är på många sätt oerhört skrämmande.

pantamera_avc_helsida

repliken: Vänstern är skuggsamhällets bästa vänner

Insändare Sverige har stora utmaningar, gängkriminalitet, bidragsbrott och ett växande skuggsamhälle för att nämna några. Ansvarsfulla partier föreslår, med rätta, åtgärder för att förhindra den utveckling vi ser. Tyvärr kan det inte sägas om vänsteroppositionen. De har snarare tagit ställning som bidragsbrottslingarnas och skuggsamhällets nyttiga idioter.

Angiveri hör inte hemma i Sverige

Insändare Regeringen vill att offentligt anställda inom välfärden ska anmäla papperslösa. Det är ett förslag som inte hör hemma i det fria, öppna och demokratiska samhället. Vänsterpartiet ställer sig starkt kritiskt till detta och föreslog att kommunstyrelsen skulle tillskriva regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Dessvärre gick det inte igenom och det var ingen av den styrande minoritetens ledamöter som ställde sig bakom det.

sap_sep23_helsida

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull!

Insändare Rapporteringen om flygresandets utveckling efter Covid-pandemin har ett konsekvent mönster. Researrangörernas och flygbolagens pressmeddelanden berättar om ökade volymer, fler destinationer, nya flygplan, rusning efter sistaminuten-biljetter etc och media vidarebefordrar den bilden utan nämnvärt ifrågasättande.

Centerpartiet jobbar för små och stora marknader

Insändare Det är på marknaden du hittar det du behöver och ibland det du inte visste du behövde. Det är här säljare och köpare möts, ibland personligen, mellan fyra ögon. Det är så jobb och tillväxt skapas. Det är viktigt med små och stora marknader, från minsta bondemarknad till världshandel.

joes-helsida

Ge flickor och pojkar lika möjligheter att förverkliga sina fotbollsdrömmar!

Insändare Intresset för damfotboll har skjutit i höjden på senaste tiden. Det är inte särskilt konstigt med tanke på den framgångssaga vårt landslag levererat: ett VM-silver, två OS-silver och två EM-semifinalistplaceringar, för att nämna några meriter från de senaste mästerskapen. I sommar får vi återigen njuta av ett fotbolls-VM i våra blågula tröjor.

defacto_helsida

Socialdemokraterna slår in öppna dörrar

Insändare Marie Axelsson (S) skriver i en insändare på märsta.nu om våldsutsatta kvinnors situation. Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna äntligen brinner för att sätta brottsoffret i fokus, något som S nationellt inte gjort under många år. Låt oss kroka arm och driva frågan om att det är våldsutövaren som borde placeras utanför det egna hemmet, inte den som utsatts för våld.

Låt inte bostadsbristen gå ut över våldsutsatta personer

Insändare Bostadsbristen i Sigtuna kommun och i övriga Stockholms län utgör ett allvarligt problem, särskilt för dem som lever i våldsamma relationer och söker ny bostad. Dessa människor ställs inför svåra val, inklusive att fly från sina hem och söka skydd på skyddade boenden. Tyvärr är tillgången till denna typ av boenden ofta begränsad, vilket lämnar många utan någonstans att ta vägen.

moderat_fokus_helsida

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

centrum_host_helsida

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

connys_helsida

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Insändare Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

kommun_adhd_outsider
centrum_outsider_host
joes_outsider
moderat_bli_medlem
ica_outsider
socialdem_sep23_outsider
connys
kommun_skoterska_outsider
hockeyskola_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
swedol_outsider
nrh