eldsjal2024_pan
Karolina Windefalk och Jan FranzénFoto: NewFace/Jeanette Sundin

Inte ett resultat att vara stolt över

Under torsdagen summerar Kommunfullmäktige året 2021. Den moderatledda kommunledningen prioriterar ett ekonomiskt överskott på över 300 miljoner kronor framför fungerande välfärd och nödvändiga satsningar på klimat, miljö och natur.

centrum_artikel_host

2021 var året när Sigtuna kommun rasade från plats 26 till plats 101 i Miljöbarometerns årliga kommunranking. Kommunen tillhör nu bottenskiktet i Stockholms län.

Rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC blir allvarligare för varje år, 2021 utlystes röd flagg för mänskligheten. Sigtuna kommuns hållbarhetsredovisning konstaterar att utmaningarna till stor del är globala, men lösningarna oftast lokala och att kommuner har en viktig roll. Kommunen säger sig ha som ambition att Agenda 2030-målen ska inkluderas i processer och styrdokument. Agenda 2030 är FN:s mål för hållbar utveckling som ska minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter samt lösa klimatkrisen till år 2030.

Att det krävs krafttag i kommunens klimat-, miljö- och naturvårdsarbete är inte någon nyhet.
Miljöpartiet vill upplysa kommunledningen om att målen i Agenda 2030 inte uppnås genom att dess färgglada ikoner klistras in i kommunens styrdokument. Vi konstaterar att seriösa miljö- och klimatmål, systematiskt arbete och konkreta åtgärder lyser med sin frånvaro i kommunens verksamhetsberättelser och hållbarhetsredovisning.

Den moderatledda kommunledningen fortsätter sin strävan efter ekonomiskt överskott till varje pris, röd flagg för mänskligheten eller inte.

Några av de 300 miljonerna på sista raden i årsredovisningen hade kunnat göra stor skillnad för många människor i vår kommun, inte minst genom satsningar på att komma tillrätta med segregationen och skapa en värdig äldreomsorg. Under 2021 har kommunen fått ett område utsett till riskområde av Polisen. Trots det har kommunledningen inte satsat tillräckligt på trygghetsskapande åtgärder som skulle kunna förebygga att utvecklingen går mot ett särskilt utsatt område. Problemen med våld i nära relation ökade under 2021 men Individ- och familjeomsorgen fick långt ifrån tillräckliga resurser.

Miljöpartiet vill se prioriteringar för människor, miljö och för möjligheten för kommande generationer att leva ett gott liv i Sigtuna kommun.

  • Jan Franzén och Karolina Windefalk, Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

centrum_host_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

connys_helsida
eldsjal2024_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

mp_helsida_eu

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

pantamera_avc_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
connys
mp_eu_outsider
eldsjal2024_out
nrh_sigtuna