helsida_bostad
Karolina Windefalk och Jan FranzénFoto: NewFace/Jeanette Sundin

Inte ett resultat att vara stolt över

Under torsdagen summerar Kommunfullmäktige året 2021. Den moderatledda kommunledningen prioriterar ett ekonomiskt överskott på över 300 miljoner kronor framför fungerande välfärd och nödvändiga satsningar på klimat, miljö och natur.

centrum_artikel_host

2021 var året när Sigtuna kommun rasade från plats 26 till plats 101 i Miljöbarometerns årliga kommunranking. Kommunen tillhör nu bottenskiktet i Stockholms län.

Rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC blir allvarligare för varje år, 2021 utlystes röd flagg för mänskligheten. Sigtuna kommuns hållbarhetsredovisning konstaterar att utmaningarna till stor del är globala, men lösningarna oftast lokala och att kommuner har en viktig roll. Kommunen säger sig ha som ambition att Agenda 2030-målen ska inkluderas i processer och styrdokument. Agenda 2030 är FN:s mål för hållbar utveckling som ska minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter samt lösa klimatkrisen till år 2030.

Att det krävs krafttag i kommunens klimat-, miljö- och naturvårdsarbete är inte någon nyhet.
Miljöpartiet vill upplysa kommunledningen om att målen i Agenda 2030 inte uppnås genom att dess färgglada ikoner klistras in i kommunens styrdokument. Vi konstaterar att seriösa miljö- och klimatmål, systematiskt arbete och konkreta åtgärder lyser med sin frånvaro i kommunens verksamhetsberättelser och hållbarhetsredovisning.

Den moderatledda kommunledningen fortsätter sin strävan efter ekonomiskt överskott till varje pris, röd flagg för mänskligheten eller inte.

Några av de 300 miljonerna på sista raden i årsredovisningen hade kunnat göra stor skillnad för många människor i vår kommun, inte minst genom satsningar på att komma tillrätta med segregationen och skapa en värdig äldreomsorg. Under 2021 har kommunen fått ett område utsett till riskområde av Polisen. Trots det har kommunledningen inte satsat tillräckligt på trygghetsskapande åtgärder som skulle kunna förebygga att utvecklingen går mot ett särskilt utsatt område. Problemen med våld i nära relation ökade under 2021 men Individ- och familjeomsorgen fick långt ifrån tillräckliga resurser.

Miljöpartiet vill se prioriteringar för människor, miljö och för möjligheten för kommande generationer att leva ett gott liv i Sigtuna kommun.

  • Jan Franzén och Karolina Windefalk, Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

ungdomsarbete_helsida

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

toppbanner
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

defacto_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

pantamera_avc_helsida
valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

connys_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Bostadspolitiken måste utgå från helheten, inte ideologin

Insändare Det är faktiskt ingen större idé att debattera bostadspolitik med Hyresgästföreningen (HGF). Som framgår av namnet representerar föreningen ett särintresse gällande upplåtelseformer; hyresrätten. HGF har ingen skyldighet, eller vilja, att företräda andra upplåtelseformer. Det gör deras inlägg i högsta grad partiska.

valet2022

Nu får det vara nog!

Insändare Genom att utnyttja våra vanliga Internettjänster kan kriminella kartlägga hela bostadsområden och plocka ut vilka äldre personer de ska angripa.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

arbete_outsider
swedol_outsider
connys
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
nrh
centrum_sommar_outsider2022