defacto_pan2020
Tove Björlin och Karolina WindefalkFoto: Miljöpartiet

Inskränkt frihet för vem?

Nyårsafton och andra högtider ska vara festliga för dem som vill fira. Miljöpartiet vill att Sigtuna, som flera andra kommuner, ordnar ett nyårsfirande för kommuninvånarna med till exempel en ljusshow, som är vacker utan att vara skrämmande för människor och djur.

centrum_artikel_host

Högtider ska också vara trygga och säkra. Idag är inte bara nyårsafton, utan hela december och januari förknippat med oro och rädsla för många. Det sätt fyrverkerier används på idag orsakar en stor otrygghet.

Enligt ordningslagen har kommuner rätt att göra tillägg i sina lokala ordningsföreskrifter. Miljöpartiet har föreslagit ett sådant tillägg, där den som vill avfyra fyrverkerier på allmän plats ska söka tillstånd hos polisen, med undantag för på nyårsafton.

Den styrande minoriteten (M, KD, L, C, SfS) röstade, med stöd av SD, ned Miljöpartiets förslag i kommunfullmäktige. Förslaget ansågs lägga onödigt tvång på allmänheten och göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Så vems frihet är det dessa partier vill värna? Det är knappast friheten för alla dem som under flera månader varje år upplever otrygghet och rädsla. Det är knappast friheten för den som själv är rädd för smällandet, kanske på grund av ett krigstrauma, eller för den som tvingas lida med sina djur.

Miljöpartiet anser inte att friheten att avfyra fyrverkerier var och när som helst väger tyngre än friheten för människor och djur att vara utomhus utan att riskera att bli skrämda eller skadade.
Med vårt förslag är den som vill använda fyrverkerier på sin egen tomt fri att göra det. Den som vill ägna sig åt sådant som riskerar att skada och skrämma andra på allmän plats ska söka polistillstånd. Föreningar eller företag kan, precis som tidigare, söka polistillstånd för offentliga arrangemang med fyrverkerier oavsett tid på året. Då kan arrangören informera om tid och plats och djurägare och andra kan anpassa sig.

Kommunledningen anser att ordningslagen är tillräcklig. Det anser inte de 178 av Sveriges 290 kommuner som har kompletterat sina lokala ordningsföreskrifter med regler för fyrverkerier.

Även Sigtuna kommun skulle kunna visa att man har ambitionen att komma tillrätta med problemet och att man värnar invånarnas rätt att känna sig trygga på våra allmänna platser.

  • Karolina Windefalk (MP), gruppledare
  • Tove Björlin (MP), ersättare i kommunfullmäktige

De vill att vi flyttar från kommunen

Insändare Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

centrum_host_helsida

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

defacto_helsida
pantamera_avc_helsida

repliken: Moderaterna har tappat kontrollen

Insändare Aktörer som inte kan leverera god omsorg av våra äldre ska motverkas, inte belönas med förlängda avtal. Idag har Sigtuna kommun Sveriges tredje lägsta brukarnöjdhet inom hemtjänsten samtidigt som kommunens särskilda boenden har tredje lägst brukarnöjdhet bland Stockholms läns kommuner, enligt socialstyrelsen. Ändå menar den moderatledda kommunledningen att införandet av valfriheten är en kvalitetshöjande insats.

Valfrihet för Sigtuna kommuns äldre är nu på plats

Insändare Den politiska ledningen i Sigtuna kommun har allt sedan den tillträdde arbetat intensivt för ökad valfrihet inom äldreomsorgen, eller för den delen inom alla kommunala välfärdstjänster. Vi ser det som självklart idag att kunna välja läkarmottagning, tandläkare, sjukhustjänster och apotek, men inom äldreomsorgen har det dröjt. Kommunen har varit bunden av avtal som hindrat valfrihet. Dessa har nu löpt ut och nya avtal som istället öppnar upp för valfrihet är på plats, vilket aldrig hade hänt med en Socialdemokratiskt ledd kommunledning.

ica_helsida

Personalfientlig politik drabbar Märstas pendlare

Insändare Personalfientlig politik drabbar Märstas pendlare Märstabor som tar SL:s pendeltåg till jobbet är luttrade vid det här laget. De senaste åren har bjudit på många inställda avgångar och förseningar. Resenärer tvingas ständigt ha en plan b i bakfickan för att ta sig hem eller till jobbet om kollektivtrafiken sviker.

joes-helsida
connys_helsida

repliken: Plakatpolitik löser inte problemet

Insändare I en insändare skriver Miljöpartiet (MP) att vi i den styrande kommunledningen vill skydda skjutandet av fyrverkerier. Det stämmer inte. Vi tror att samtliga partier i Kommunfullmäktige är överens om att det vore bra med begränsningar eller till och med förbud mot smällare och fyrverkerier på allmän plats. Däremot anser vi att vi måste angripa problemet på ett sätt som både har stöd i lagstiftningen och har en möjlighet att fungera på riktigt.

dack_helsida
gott nytt år

Olov Holsts Nyårskrönika

Insändare Det är dags att lämna 2022 bakom oss. Ett dramatiskt år som skakat om hela världen genom Putins hänsynslösa krig i Ukraina.

slutreplik: Ömma tår?

Insändare Olov Holst och Mats Weibull tycker sig ha lyckats med att ”fräscha upp” de centrala delarna av Sigtuna stad, inbegripet hamnplan. Där är vi oense.

höjda taxorna

slutreplik Barnperspektivet saknas

Insändare Inte någonstans i sitt svar på vår kritik om de höjda taxorna nämner Lars Björling(SfS) att han tillsammans med resten av den moderatledda kommunledningen med stöd av SD redan har lagt ett sparbeting 2023 på skola, äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritid.

S säger NEJ till höjda föreningstaxor

Insändare Under det moderatledda styret har taxorna för plan-hall och lokalhyror ökat med hela 40%. Även badavgifterna på Midgårdsbadet har ökat med 40%. Igår röstades ännu en höjning igenom i kommunfullmäktige.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

connys
joes_outsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
nrh
pantamera_out
ica_outsider
dack_outsider