eldsjal2024_pan
Tove Björlin och Karolina WindefalkFoto: Miljöpartiet

Inskränkt frihet för vem?

Nyårsafton och andra högtider ska vara festliga för dem som vill fira. Miljöpartiet vill att Sigtuna, som flera andra kommuner, ordnar ett nyårsfirande för kommuninvånarna med till exempel en ljusshow, som är vacker utan att vara skrämmande för människor och djur.

centrum_artikel_host

Högtider ska också vara trygga och säkra. Idag är inte bara nyårsafton, utan hela december och januari förknippat med oro och rädsla för många. Det sätt fyrverkerier används på idag orsakar en stor otrygghet.

Enligt ordningslagen har kommuner rätt att göra tillägg i sina lokala ordningsföreskrifter. Miljöpartiet har föreslagit ett sådant tillägg, där den som vill avfyra fyrverkerier på allmän plats ska söka tillstånd hos polisen, med undantag för på nyårsafton.

Den styrande minoriteten (M, KD, L, C, SfS) röstade, med stöd av SD, ned Miljöpartiets förslag i kommunfullmäktige. Förslaget ansågs lägga onödigt tvång på allmänheten och göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Så vems frihet är det dessa partier vill värna? Det är knappast friheten för alla dem som under flera månader varje år upplever otrygghet och rädsla. Det är knappast friheten för den som själv är rädd för smällandet, kanske på grund av ett krigstrauma, eller för den som tvingas lida med sina djur.

Miljöpartiet anser inte att friheten att avfyra fyrverkerier var och när som helst väger tyngre än friheten för människor och djur att vara utomhus utan att riskera att bli skrämda eller skadade.
Med vårt förslag är den som vill använda fyrverkerier på sin egen tomt fri att göra det. Den som vill ägna sig åt sådant som riskerar att skada och skrämma andra på allmän plats ska söka polistillstånd. Föreningar eller företag kan, precis som tidigare, söka polistillstånd för offentliga arrangemang med fyrverkerier oavsett tid på året. Då kan arrangören informera om tid och plats och djurägare och andra kan anpassa sig.

Kommunledningen anser att ordningslagen är tillräcklig. Det anser inte de 178 av Sveriges 290 kommuner som har kompletterat sina lokala ordningsföreskrifter med regler för fyrverkerier.

Även Sigtuna kommun skulle kunna visa att man har ambitionen att komma tillrätta med problemet och att man värnar invånarnas rätt att känna sig trygga på våra allmänna platser.

  • Karolina Windefalk (MP), gruppledare
  • Tove Björlin (MP), ersättare i kommunfullmäktige
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

steningekompani_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

storemore_helsida
centrum_host_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

connys_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

eldsjal2024_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

pantamera_avc_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

mp_helsida_eu

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

spedition_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

storemore_out
spedition_outsider
eldsjal2024_out
connys
pantamera_out
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
stentekompani_outsider
mp_eu_outsider