centrum_panorama_hostshopping
Foto: Daniel Iskander

Insatsvecka mot rattfylleri

Den här veckan har Polisen en nationell insats mot rattfylleri.

centrum_artikel_host

Under perioden 10 till 16 juni genomför polisen extra nykterhetskontroller i trafiken för att minska antalet olyckor orsakade av alkohol- och drogpåverkade förare. Enligt polisen är dessa kontroller avgörande för att uppnå Nollvisionen, som syftar till att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

– Vårt mål är att alla ska avstå från alkohol och droger när de kör bil, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen. Dagligen finns det förare i trafiken som är så påverkade att de skulle dömas för rattfylleri om de upptäcktes. Dessa individer måste vi identifiera och stoppa innan de orsakar en olycka.

Trafikverket rapporterar att ungefär en av femhundra bilister kör rattfull, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av alla trafikanter. Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket, betonar vikten av nykter trafik som en grundläggande del i arbetet för Nollvisionen.

Vid en nykterhetskontroll får föraren blåsa i ett sållningsinstrument. Om alkoholhalten överstiger den tillåtna gränsen, görs ytterligare två utandningsprov med 6-8 minuters mellanrum i ett bevisinstrument. Resultatet från dessa prov används sedan som underlag för åklagares eller domstolens beslut om påföljd, samt för Transportstyrelsens beslut om eventuell indragning av körkortet.

fritidsbanken_helsida
centrum_host_helsida
brobygget_2024
connys_helsida
pantamera_avc_helsida

Flyg ställdes in: Man kastade sko

Blåljus En man kastade sin skog in i en fönsterruta när han fick besked om att hans flygplan ställts in i samband med de globala tekniska problemen som pågick under fredagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
connys
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
klara_outsider
brobygget_outsider
pantamera_out