sap_feb_pan
Foto: Riksbanken

Inkomstklyftorna ökar i kommunen

I Sigtuna kommun växer de ekonomiska klyftorna markant. I Til-Munkholmen-området är den disponibla inkomsten mer än dubbelt så hög jämfört med Centrala Valsta.

centrum_artikel_host

Svenskarnas ekonomiska status, mätt som disponibel inkomst, har kontinuerligt stigit sedan mitten av 1990-talet. Trots detta har klyftorna utökat sig avsevärt.

Mellan åren 2015 och 2021 ökade den medelinkomst i det mest välbärgade området i Sverige nästan tre gånger så mycket som i området med de lägsta inkomsterna. Klyftorna mellan de rikaste och fattigaste områdena har vuxit i över två tredjedelar av Sveriges kommuner.

Inkomstskillnaderna inom Sigtuna är betydande rapporterar Newsworthy. År 2021 var den disponibla inkomsten i Til-Munkholmen 415 000 kronor, vilket är mer än dubbelt så högt som i Centrala Valsta, där medianinkomsten låg på 194 000 kronor. I Sigtuna har skillnaden mellan områden med högst respektive lägst inkomst legat relativt konstant sedan 2015.

Skillnaden mellan hög- och låginkomstområdena har förstärkts i 17 av 26 kommuner i Stockholms län. Länets högsta disponibla inkomst finns i Höglandet i Stockholm med 598 000 kronor, vilket är högst i hela landet. Jämförelsevis har Kungshamra i Solna kommun den lägsta disponibla inkomsten, 170 000 kronor.

I Sigtuna har den mediana disponibla inkomsten legat relativt oförändrad sedan 2015 och låg på 265 000 kronor år 2021, strax under rikssnittet.

SL i samarbete för fossilfri framtid

Notiser Shift2Access är ett banbrytande samarbete där Trafikförvaltningen i Region Stockholm, tillsammans med Region Skåne och Västra Götalandsregionen, strävar efter att utveckla innovativa lösningar för en fossilfri, inkluderande och resurseffektiv framtid.

skridskodisco_helsida
steningekompani_helsida
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
funkisfest_helsida
connys_helsida

Före detta finansregionsrådet lämnar sitt uppdrag

Politik Oppositionsregionrådet Irene Svenonius meddelade vid ett extrainsatt möte med den moderata regiongruppen i Stockholm att hon lämnar såväl sina uppdrag för Moderaterna i Region Stockholm som övriga uppdrag för Moderaterna. Efter sju år som gruppledare på heltid, varav sex år som finansregionråd (2017-2022) under en turbulent period för Stockholmsregionen.

foraldranatverk_helsida

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
foraldranatverk_outsider
stentekompani_outsider
connys
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
skridskodisco_outsider
funkisfest_outsider
pantamera_out