centrum_panorama_hostshopping
Foto: Riksbanken

Inkomstklyftor ökar i kommunen

Inkomstklyftorna växer i Sigtuna kommun, enligt en nyligen genomförd sammanställning från Statistiska centralbyrån (SCB). Mellan åren 2015 och 2021 har andelen invånare som bor i hushåll med låg ekonomisk standard ökat i kommunen.

centrum_artikel_host

Enligt den senaste statistiken från SCB bodde 14,2 procent av Sveriges befolkning i hushåll med låg ekonomisk standard år 2021, vilket är en ökning med drygt en halv procentenhet sedan 2015. Under samma period ökade andelen med hög ekonomisk standard ungefär lika mycket, till 5,7 procent.

”I 216 av landets 290 kommuner ökade andelen invånare i hushåll med låg ekonomisk standard mellan 2015 och 2021. Samtidigt ökade andelen med hög ekonomisk standard i 198 kommuner”, säger Johan Lindberg, utredare på SCB.

I Sigtuna kommun har andelen invånare med låg ekonomisk standard också ökat sedan 2015. ”I Sigtuna kommun bodde 15,9 procent av invånarna i hushåll med låg ekonomisk standard år 2021. Det är en ökning med 2,5 procentenheter sedan 2015”, säger Peter Gärdqvist, utredare på SCB.

Andelen personer i hushåll med hög ekonomisk standard i kommunen var relativt oförändrad mellan 2015 (5,0 procent) och 2021 (4,8 procent).

”Generellt i Sverige växer grupperna med låg ekonomisk standard i en större omfattning än grupperna med hög standard”, säger Johan Lindberg.

Trenden med ökande inkomstklyftor är inte unik för Sigtuna kommun utan förekommer i stora delar av Sverige. För att motverka denna trend krävs det en aktiv politik som fokuserar på att minska skillnaderna och öka möjligheterna till utbildning, arbete och bostad.

Denna text genererades med en textrobot

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida
brobygget_2024

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

centrum_host_helsida

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

connys_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
pantamera_out
brobygget_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
connys
mp_tack_outsider