centrum_panorama_hostshopping
Niklas Andersson (V)Foto: Pressbild/Erik Nordblad

Inget bibliotek utan böcker

Tillgången till böcker är oerhört viktig. Därför kämpar Vänsterpartiet för att så många som möjligt ska ha lätt att nå böckerna. Därför behövs det bibliotek i Valsta där högerstyret nu beslutat att ta bort böckerna.

centrum_artikel_host

I sitt svar om Valsta bibliotek hävdar högermajoriteten genom Lars Björling, Olov Holst och Karolina Holst att jag kommer med ”min” fakta. Men all den fakta jag presenterat kommer från förvaltningen – det vill säga samma källor som styret själv hänvisar till. Alla som känner mig vet att jag alltid önskar att det blir rätt när det kommer till siffror. Det hör nämligen till när man är statistiker.

Enligt de siffror som jag frågade efter så hade biblioteket i Valsta ungefär lika många utlån under hela 2019 som under hela 2020. Därför reagerade jag när högermajoriteten skrev: ”Det senaste året har det lånats ut ca tre till sex böcker i veckan.” vilket inte stämmer. I nästa debattinlägg skriver man att: ”Under 2020 sjönk antalet till bottennivån tre till sex böcker i veckan.”. Om Björling, Holst och Holst menar att det har funnits veckor som kommit ner i de siffrorna så vore det korrekta att skriva ut just det. Så nej, jag lever inte i en drömvärld när jag presenterar siffrorna för Valsta bibliotek. Men några som garanterat får svårare att nå sin drömvärld är de barn och unga i Valsta som växer upp under dagens borgerliga styre.

Siffrorna visar oavsett hur vi räknar att det finns mycket som behöver göras för att försöka öka utlåningen. Men att då ta bort böckerna är fel väg att gå. Att hänvisa till att det är färre som har klagat efter att man behövde stänga biblioteket i Valsta nu än i Sigtuna och Märsta tycker jag är konstigt. Är det så man ska avgöra vilket beslut man ska ta? Vi ska avgöra hur kommunens resurser ska fördelas till det bästa för kommunens alla invånare – oavsett hur röststarka de är. Samtidigt är det inte lätt för valstaborna att klaga på att ett bibliotek som många av dem inte ens har vetat om var öppet sedan stänger.

Det är tråkigt att ni gör det svårare för barnen och alla andra som bor i Valsta att nå sina litterära och verkliga drömvärldar. Själv så lovar jag att jag kommer göra allt jag kan för att få tillbaka böckerna och biblioteket till Valsta igen.

  • Niklas Andersson (V), gruppledare fullmäktige och ledamot Kultur- och fritidsnämnden

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Debatt När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

brobygget_2024

repliken: Håll er till sanning och var ärlig mot kommuninvånarna

Debatt Ja, vår kritik av förslaget om att låta en privat vårdcentral ta över Humlegården var ideologiskt motiverad. Utifrån vår ideologi ska man nämligen alltid ta vara på skattebetalarnas pengar och kritisera onödiga subventioner som går rakt ner i fickan på privata aktörer.

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Debatt Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

connys_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Debatt Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

centrum_host_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Debatt Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Debatt Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

mp_tack_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Debatt Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Debatt Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Debatt Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

fritidsbanken_helsida

En budget som tar ansvar för Sverige

Debatt Svenska hushåll pressas hårt av höga matpriser, hyror och höga räntor. Sverige har en akut sjukvårdskris skapad av den moderatledda regeringen och Sverigedemokraterna.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Debatt Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Nya sociala insatser för minskad segregation

Debatt Den moderatledda kommunledningen har under de senaste åren i hög grad prioriterat arbetet med Samhällsbyggnadslyftet, den kommunövergripande satsningen för att minska och motverka segregation.

Hållbart barnrättsarbete

Debatt Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Debatt Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Debatt Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Debatt Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
nrh_sigtuna
brobygget_outsider
connys
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
mp_tack_outsider