centrum_panorama_hostshopping
Foto: Sigtuna kommun

Inga nyanlända till kommunen i år

Sigtuna kommun kommer inte att behöva ta emot några nyanlända för 2023 enligt Länsstyrelsens beslut.

centrum_artikel_host

Det gångna året tog Sigtuna stort ansvar i samband med att flyktingar från Ukraina kom till Sverige i första vågen. Hundratals ukrainare fick tak över huvudet och i många fall även skola för barnen. 830 nyanlända har anvisats länet för 2023, men ingen av dessa ska till Sigtuna. Detta omfattar dock inte om nyanlända själva ordnar bostad i kommunen.
– Länets mottagande av anvisade är nu det lägsta sedan bosättningslagens införande år 2016. Migrationsverket bedömer dock att antalet självbosatta nyanlända kommer att öka under 2023 vilket innebär att det totala antalet nyanlända som blir mottagna i länets kommuner inte behöver skilja sig mycket åt från 2022, säger Linnéa Sveide, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

Sigtuna är enda kommun i länet som inte tar emot nyanlända. Södertälje och Bokryka har lågt antal också med tre respektive fem. Dessa tre kommuner har de senaste 15 åren tagit stort ansvar för nyanlända och får nu lägre anvisningssiffror.

mp_tack_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

brobygget_2024
fritidsbanken_helsida
connys_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
mp_tack_outsider
nrh_sigtuna