centrum_panorama_hostshopping
Foto: Genrebild/Daniel Iskander

Inga mikroplaster i dricksvattnet

Mälaren som utgör dricksvattentäkt för det kommunala vattnet innehåller mycket liten del mikroplaster visar en undersökning.

centrum_artikel_host

Örebro Universitet har undersökt förekomsten av mikroplaster i bland annat Mälaren där Norrvatten tar råvatten till dricksvatten som levereras till Sigtuna kommun och andra kommuner i norra Stockholm.

Resultatet visar att det är ytterst liten del mikroplaster i Mälaren. Mikroplaster är små partiklar i storleksordningen 0,1 mikrometer till 5 mm, de kan komma från olika källor som bildäck, konstgräsplaner, båtskorv nedskräpning med mera. Den kan även innehålla farliga ämnen som riskerar att tas upp av levande organismer.

Det finns mikroplaster i Mälaren men endast mycket små mängder enligt Norrvatten. Vid Görvälnverket togs prover på 22 meters djup och det visade att det fanns 2 mikroplastartiklar som är större än 300 mikrometer per 20 kubik vatten. Det motsvarar 2 mikroplaster volymen 100 fyllda badkar.

Risken för att mikroplasterna skulle hamna i dricksvattnet är i princip obefintlig. Verket renar från partiklar genom en sil där allt som är större än 250 mikrometer fastnar, mikroplaster som är större än 300 mikrometer fastnar därmed. Efteråt går vattnet igenom fyra reningar; kemisk fällning, segmentering, saltfiltrering och kolfiltrering. 99-99,9 procent av alla partiklar tas därmed bort enligt Norrvatten. Norrvatten skriver att vattnet uppfyller alla kvalitetskrav med god marginal.

brobygget_2024
fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida
connys_helsida
mp_tack_helsida
centrum_host_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
pantamera_out
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
brobygget_outsider
connys
mp_tack_outsider