centrum_panorama_hostshopping
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Inga fall av svinpest i kommunen

Ett utbrott av afrikansk svinpest har satt svenska myndigheter på högsta beredskap. Med konsekvenser som hotar grisnäringen, friluftslivet, jaktsäsongen och skogsbruket, är det en utmaning som kräver både omedelbara åtgärder och samhällets samlade ansträngningar.

centrum_artikel_host

Afrikansk svinpest är en sjukdom som är ofarlig för människor men dödlig för både tamgrisar och vildsvin. Den har nu tagit sitt grepp om delar av Sverige, och i tider av oro kan samarbete och försiktighet vara vår bästa försvarslinje.

Så här ser situationen ut just nu:

Utbrottets Omfattning
Utbrottet har ännu inte rapporterats i Sigtuna kommun, men det finns starka skäl att vara vaksam. Regionen har en stor vildsvinsstam, och risken för smittspridning är hög. Smittan sprids genom kontakt med infekterade vildsvin eller föremål som varit i kontakt med smittade djur, såsom kläder, fordon eller matrester.

Konsekvenser för Grisnäringen
Sveriges grisnäring är en viktig del av landets ekonomi och försörjning. Om afrikansk svinpest sprider sig till tamgrisar kan det leda till omfattande ekonomiska förluster för bönder och stora påverkningar på livsmedelsindustrin.

Friluftsliv och Jakt
Förutom att hota grisnäringen har utbrottet redan haft konsekvenser för friluftsliv och jaktsäsongen. Restriktioner och avlysningar av jaktområden har införts för att minska risken för smittspridning. Detta påverkar både jägare och den svenska traditionen av jakt.

Skogsbruket
Afrikansk svinpest kan spridas genom vildsvinens rörelser i skogar. Skogsbruket är en viktig del av den svenska ekonomin, och smittan kan komplicera skogsarbete och leda till förluster.

Mänsklig roll i att skydda våra djur
Det är viktigt att förstå att människor spelar en avgörande roll i att förhindra smittspridning. Alla bör vara medvetna om riskerna och vidta försiktighetsåtgärder, såsom att undvika direktkontakt med vildsvin och följa myndigheternas råd om hantering av matrester och utrustning som använts i samband med vildsvinsjakt.

Svenska myndigheter har redan vidtagit åtgärder för att begränsa utbrottet och förhindra att det sprider sig ytterligare. Det är viktigt att alla i samhället tar ansvar och följer de riktlinjer som ges för att skydda våra grisar och vildsvin från denna allvarliga sjukdom.

pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida
connys_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

centrum_host_helsida

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

brobygget_2024
mp_tack_helsida

Sommarlovsbiljetten är igång

Nyheter Under sommarperioden 5 juni till 27 augusti reser ungdomar mellan 12 och 18 år gratis med SL-trafiken. Initiativet med lovkortet är ett steg från Region Stockholm för att uppmuntra miljövänliga resor.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
nrh_sigtuna
mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host