centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi

Individ- och familjeomsorgen backade stort

Individ- och familjeomsorgsnämnden backade 25 miljoner kronor trots prognos om ett nollresultat. Nu finns en risk att pengarna måste plockas in under 2018 istället.

centrum_artikel_host

Individ- och familjeomsorgsenheten som hanterar stöd och omsorg till kommuninvånare, ekonomiskt stöd till utsatta eller familje- och missbruksproblem bland annat. Indvid- och familjeomsorgsnämnden visade dock ett underskott på 25 miljoner kronor trots att man prognotiserades göra ett nollresultat. Något som kan få konsekvenser för 2018-års ekonomi.
– Att nämnder vid bokslut rapporterar ett under- eller överskott som inte helt och håller stämmer överens med kalkylen är inget konstigt. Det kan till exempel ha kommit oförutsedda utgifter eller vara beräkningar som av olika anledningar blivit fel på grund av omständigheter som inte gått att förutse. Men när det är en så här stor missbedömning som 25 miljoner kronor, då är det allvarligt, säger Germund Jonsson, ekonomichef i Sigtuna kommun.

Budget på 118 miljoner
Budgeten för nämnden under 2017 var 118 miljoner kronor, en anledning till underskottet ska ha varit poster för ensamkommande flyktingbarn och andra verksamheter enligt ett pressmeddelande från Sigtuna kommun. Nämndens budget för 2018 är 124 miljoner kronor.

Holst: Ser allvarligt på detta
Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) informerades om situationen under torsdagen. Han säger att man kopplat in stora resurser för att gå till botten med vad som hänt och för att det inte ska uppstå igen.
– Så sent som den 18 december fick individ- och familjeomsorgsnämnden besked från förvaltningen om att de skulle göra ett nollresultat. Och nu visar det sig att de gör ett underskott på 25 miljoner kronor. Om nämnden och kommunstyrelsen fått en förvarning kring detta hade vi kunnat vidta åtgärder, men nu står vi inför faktum. 25 miljoner kronor är väldigt mycket pengar och jag ser oerhört allvarligt på detta, uppger Holst.

pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida
brobygget_2024
centrum_host_helsida
connys_helsida

14 miljoner till utsatta skolor i kommunen

Nyheter Skolverket har delat ut cirka 14,5 miljoner kronor till tre skolor i kommunen: - Regeringen vill göra det mer attraktivt att arbeta på skolor med svårare förutsättningar, uppger skolminister Lotta Edholm.

Nedfallet träd blockerar väg 893

Notiser På väg 893 mellan Starmossen och Benstocken har ett nedfallet träd blockerat stora delar av körbanan i båda riktningarna. Personal är på väg för att åtgärda situationen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

klara_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
brobygget_outsider
connys
fritidsbanken_outsider