centrum_panorama_hostshopping
Foto: Sigtuna kommun/Bygg- och miljönämnden

Hyresrätterna på Ekilla blev longstay – Ägaren hotas av vite

För ett år sedan avslöjades att Allfadern byggde lägenhetshotell istället för hyresrätter, nu ålägger Sigtuna kommun fastighetsägaren med vite på 15 miljoner kronor om man inte upphör med verksamheten.

centrum_artikel_host

Sigtuna kommun gav bygglov för att Allfadern Ekilla AB skulle uppföra hyresrätter vid Ekillaskolan. Men för ett år sedan avslöjade Hem & Hyra att fastigheten används för att hyra ut 75 hotellrum i så kallat longstay. Sigtuna kommun inledde ett omfattande utredningsärende som nu renderat i att Bygg- och miljönämnden beslutat om vite om inte Forenom ändrar på de 75 hotellrummen till lägenheter enligt detaljplanen.

Sigtuna kommun menar att det tydligt framgår vara longstay då bolaget via ett bolag som specialiserar sig på uthyrning av lägenhetshotell hyr ut lägenheterna per dygn samt att det finns olika tjänster kopplade till lägenheterna. Dessutom är lägenheterna momsbelagda vilket uthyrning av bostadslägenheter inte är. Allfadern har uppgett att Sigtuna kommun varit medvetna om att man ska ”blockuthyra” lägenheterna, att boende erbjuds till mer varaktig karaktär. Man anser inte att verksamheten på fastigheten är att betrakta som traditionell hotellverksamhet.

Allfadern Ekilla AB har sex månader på sig att ändra justera användning till bostäder annars kan kommunen söka att vite utdöms via Mark- och miljödomstolen. Beslutet kan dock överklagas.

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida
mp_tack_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

connys_helsida
brobygget_2024

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

fritidsbanken_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
connys
mp_tack_outsider
pantamera_out