centrum_panorama_hostshopping
Foto: Sigtuna kommun/Bygg- och miljönämnden

Hyresrätterna på Ekilla blev longstay – Ägaren hotas av vite

För ett år sedan avslöjades att Allfadern byggde lägenhetshotell istället för hyresrätter, nu ålägger Sigtuna kommun fastighetsägaren med vite på 15 miljoner kronor om man inte upphör med verksamheten.

centrum_artikel_host

Sigtuna kommun gav bygglov för att Allfadern Ekilla AB skulle uppföra hyresrätter vid Ekillaskolan. Men för ett år sedan avslöjade Hem & Hyra att fastigheten används för att hyra ut 75 hotellrum i så kallat longstay. Sigtuna kommun inledde ett omfattande utredningsärende som nu renderat i att Bygg- och miljönämnden beslutat om vite om inte Forenom ändrar på de 75 hotellrummen till lägenheter enligt detaljplanen.

Sigtuna kommun menar att det tydligt framgår vara longstay då bolaget via ett bolag som specialiserar sig på uthyrning av lägenhetshotell hyr ut lägenheterna per dygn samt att det finns olika tjänster kopplade till lägenheterna. Dessutom är lägenheterna momsbelagda vilket uthyrning av bostadslägenheter inte är. Allfadern har uppgett att Sigtuna kommun varit medvetna om att man ska ”blockuthyra” lägenheterna, att boende erbjuds till mer varaktig karaktär. Man anser inte att verksamheten på fastigheten är att betrakta som traditionell hotellverksamhet.

Allfadern Ekilla AB har sex månader på sig att ändra justera användning till bostäder annars kan kommunen söka att vite utdöms via Mark- och miljödomstolen. Beslutet kan dock överklagas.

connys_helsida
pendelkaoset

Beslut om tågvärdar står fast

Politik Region Stockholm har beslutat beslutet om att avskaffa tågvärdarna står kvar, något som Vänsterpartiet kritiserar: - Efter de senaste veckornas kaos i trafiken borde det vara uppenbart för alla inblandade att avvecklingen av tågvärdarna är ett stort misstag. Tyvärr förstår inte regionens styre det, uppger Anna Sehlin (V), gruppledare.

joes-helsida

Stadsdelsmammor ska synas ute

Nyheter Sigtuna kommun har anställt fyra så kallade stadsdelsmammor som ska finnas ute bland allmänheten och sprida kunskap om samhällsservice och öka känslan av delaktighet hos utrikesfödda.

ica_helsida
pantamera_avc_helsida
dack_helsida
centrum_host_helsida
defacto_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

ica_outsider
connys
nrh
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
dack_outsider
swedol_outsider
centrum_outsider_host
joes_outsider