centrum_panorama_hostshopping
Foto: Hyresgästföreningen

Hyresrätten är hotad

Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

centrum_artikel_host

Hur skulle ditt liv se ut om du inte hade en bostad, har du någonsin tänkt på det? Bostaden är en självklarhet för de flesta av oss, men faktum är ju att tusentals människor står helt utan egen bostad idag. Många tvingas bo inneboende, i andra hand eller kanske t o m i tredje hand eller ännu sämre. Idag bedrivs en bostadspolitik i vår kommun som faktiskt hotar det vi tycker är en självklarhet, d v s att ha någonstans att bo.

Sigtuna kommun har en växande kö till en hyresrätt, trots det minskar byggandet av hyresrätter, och befintliga hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Hyresvärdar som vill bygga nya hyresbostäder, stoppas av kommunledningen som inte ger bygglov för hyresrätter, i stället uppmanas de bygga bostadsrätter och villor, trots att detta inte ingår i deras verksamhet.
Det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem, som tillhör allmännyttan, har till uppgift att förse kommunen med hyresrätter. Detta kringgår kommunledningen genom att i sitt ägardirektiv ge SigtunaHem i uppdrag att primärt bygga bostadsrätter och villor, samt medverka till att ombilda befintliga hyresrätter till bostadsrätter. Det innebär att SigtunaHems hyresgäster kommer att bidra till finansieringen, för att bygga villor och bostadsrätter. Tycker du att det är rimligt?

Resultatet av denna politik är uppenbar, antalet hyresrätter kommer att minska, och man behöver en fet plånbok för att få någonstans att bo i vår kommun. Läser man i ”Mål och budget”, som finns på kommunens hemsida, ser man att detta tydligen är kommunledningens avsikt. Där står nämligen att vår kommun ska locka till sig personer med hög skattekraft = höga inkomster. Vart ska de med låga inkomster bo? Det talas om valfrihet men det är en valfrihet som styrs av storleken på plånboken.

Hyresgästföreningen är en bostadspolitiskt aktiv organisation som alltid står på hyresgästernas sida. Fram till valet 2022 är det Hyresgästföreningens ambition att lyfta bostadspolitiken högt upp på dagordningen, med fokus på hyresrätten och den ekonomiska orättvisa som drabbar hyresgästerna. Miljarder betalas ut i bidrag i form av ROT och RUT till de som äger sin bostad, bidrag som gynnar ägandet framför hyresrätten. Det är en orättvisa som vi vill ändra på då den bidrar till de höga hyrorna.

Värt att Fundera på …
Hur blir livet om barnen inte kan flytta till eget boende när de blir vuxna?
Hur löser man boendet vid en skilsmässa? Eller om ens partner dör?

  • Hyresgästföreningen Sigtuna

 

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

brobygget_2024

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

fritidsbanken_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

centrum_host_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

pantamera_avc_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

connys_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
connys
pantamera_out
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
klara_outsider
fritidsbanken_outsider