Foto: Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen: Kunde slutat värre

Hyresgästföreningen är efter omständigheterna nöjda med överenskommelsen om hyran i SigtunaHems bestånd för 2024 och 2025.

Läs mer: Hyresförhandlingen är klat

Efter intensiva förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och SigtunaHem har en överenskommelse nåtts gällande hyreshöjningar för 2024 och 2025. SigtunaHem hade initialt yrkat på en höjning med 9,75% för 2024, vilket möttes av starkt motstånd från Hyresgästföreningen. Efter långa och tuffa förhandlingar har parterna kommit överens om en hyreshöjning på 5,5% för 2024, vilket fortfarande anses vara betydligt högt men betydligt mer acceptabelt än det ursprungliga yrkandet.

Enligt Hyresgästföreningen hade det varit önskvärt att kunna komma ner på en lägre nivå för hyreshöjningen. Förhandlingarna var så pass utdragna att det, enligt föreningen, var nära att ärendet skulle gå vidare till Hyresmarknadskommittén för vidare hantering. Detta kunde dock undvikas tack vare den uppnådda överenskommelsen, vilket anses vara positivt då det förhindrar ytterligare retroaktiva höjningar som skulle kunna försämra den ekonomiska situationen för många hyresgäster.

Det tvååriga avtalet innebär att höjningen för 2025 blir 5%, vilket även det betraktas som en betydande ökning. Hyresgästföreningen noterar att signalerna tyder på att även yrkandena för 2025 från andra hyresvärdar kan bli höga. Fördelen med ett tvåårigt avtal är dock att både hyresgästerna och SigtunaHem nu har en klar bild över de ekonomiska ramarna för de kommande åren, vilket underlättar för hyresgästerna att planera sin ekonomi på ett bättre sätt.

Den retroaktiva hyran för januari till april 2024 kommer att fördelas över månaderna maj, juni, juli och augusti för att mildra effekterna av höjningarna för hyresgästerna. Nu återstår att se om överenskommelsen om höjning för 2025 kommer att ligga i linje med andra hyresvärdars höjningar.

Hyresförhandlingen går till skiljeman

Bostad Fastighetsägarna Stockholm har valt att vända sig till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd, som kommer att hantera hyresförhandlingarna för 2024 års hyror i elva stockholmskommuner.

Liten nedgång i bostadspriserna

Bostad Senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Sigtuna kommun går upp med 1 procent under de senaste tre månaderna. Även i hela Stockholms län noteras en ökning på 1 procent för bostadsrätter.

Oron för höjda hyror växer hos hyresgäster

Bostad Hyresgästföreningen rapporterar om pågående förhandlingar med SigtunaHem där hyresnivåerna står i fokus. Det råder en spänning mellan parterna då fastighetsägarna tidigare uttryckt en önskan om en höjning på 12 procent, en siffra som mötts av betydande förvåning.

Bostadsmarknaden står sig stark

Bostad Bostadsmarkanden i kommunen visar inga röda siffror för varken bostadsrätter eller villor den senaste tremånadersperioden. Villapriserna har gått upp med hela tolv procent sedan juni.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening