moderat_pan_nov
Olov HolstFoto: Marie-Therese Karlberg

Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

centrum_artikel_host

Bakgrunden till att kommunen inte vill att Wåhlin ska bygga nya fastigheter med loftgångar är kommunledningens mycket stora och heltäckande satsning på att trycka tillbaka kriminalitet och otrygghet i kommunen. Ett led i detta arbete är att all nybyggnation ska följa riktlinjerna i BoTryggt 2030 som är en handbok för planering av säkra och trygga livsmiljöer framtagen av Stiftelsen Tryggare Sverige tillsammans med flera fastighetsägare, branschorganisationer, företag och kommuner. BoTryggt 2030 konkretiserar målen i Agenda2030 och innehåller riktlinjer, rutiner och konkreta checklistor med fokus på säkerhet och trygghet vid nybyggnation i landets kommuner och städer. Rekommendationen att inte bygga fastigheter med loftgångar är mycket tydlig då dessa anses öka risken för otrygghet.

Men Hans Törnqvist försöker få det att handla om en inbillad motvilja mot hyresrätter från kommunledningens sida. Det stämmer inte. Wåhlin-projektet är inte det enda nybyggnationsprojekt som stoppats på grund av loftgångar. Vi behandlar alla lika i detta avseende. Oavsett upplåtelseform, alltså även fastigheter med bostadsrätter.

Hans Törnqvists mission är att i alla lägen hävda hyresrätten som upplåtelseform, oavsett vad det får för konsekvenser. Min och kommunledningens ansvar är dock att se till hela samhällsbyggandet i kommunen. Här har ett ensidigt fokus på byggnation av just hyresrätter under många år skapat en kraftig obalans i kommunen. I såväl upplåtelseformer som socioekonomiska termer. Det kan Hans Törnqvist tillåta sig att helt bortse från, men det kan inte en ansvarstagande kommunledning.

När Törnqvist hänvisar till statistik över upplåtelseformerna i kommunen vill han blanda ihop korten för dig som läsare. Han blandar flerbostadshus med villor och radhus. Det är inte så man gör när man mäter balans i bostadsbeståndet. Då tittar man på flerbostadshus för sig och det som kallas egna hem (hus, radhus) för sig. I flerbostadshusbeståndet råder en kraftig obalans i Sigtuna kommun på grund av ensidigt byggande av hyresrätter under Socialdemokraternas 15 år vid makten. Sigtuna har ca 60% hyresrätter och bara 40% bostadsrätter i flerbostadsbeståndet. Det är unikt även vid en jämförelse med våra grannkommuner där andelen hyresrätter som del av flerbostadsbeståndet bara är drygt 30%.

Men det finns ändå något positivt med Hans Törnqvists insändare. Nämligen att han avslutar den med en tydlig uppmaning till dig som invånare att rösta på ett visst sätt i valet. Äntligen är han öppen med det vi konstaterat länge – Hyresgästföreningen är inget annat än ett kampanjverktyg för Socialdemokraterna. Det är bra att du som medlem i Hyresgästföreningen nu äntligen får det svart på vitt. Är det verkligen den du förväntar dig av Hyresgästföreningen?

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
connys_helsida

Januari brukar kallas årets fattigaste månad

Debatt Just nu befinner vi oss i decenniets fattigaste månad med höga priser på el, bränsle och mat. Det i kombination med stigande räntor och hyror, gör det svårt för folk att få ihop vardagsekonomin.

gott nytt år

Olov Holsts Nyårskrönika

Debatt Det är dags att lämna 2022 bakom oss. Ett dramatiskt år som skakat om hela världen genom Putins hänsynslösa krig i Ukraina.

centrum_host_helsida

slutreplik: Ömma tår?

Debatt Olov Holst och Mats Weibull tycker sig ha lyckats med att ”fräscha upp” de centrala delarna av Sigtuna stad, inbegripet hamnplan. Där är vi oense.

hamnplanen

repliken: Hamnplanen ska bli välkomnande med folkliv

Debatt I sedvanligt spetsiga och nedlåtande tonläge kritiserar Ole Skarin kommunledningens arbete med att fräscha upp de centrala delarna av Sigtuna stad. Nu gäller det den planerade restaurangverksamheten på Hamnplan.

humbacken_helsida
höjda taxorna

slutreplik Barnperspektivet saknas

Debatt Inte någonstans i sitt svar på vår kritik om de höjda taxorna nämner Lars Björling(SfS) att han tillsammans med resten av den moderatledda kommunledningen med stöd av SD redan har lagt ett sparbeting 2023 på skola, äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritid.

pantamera_avc_helsida

S säger NEJ till höjda föreningstaxor

Debatt Under det moderatledda styret har taxorna för plan-hall och lokalhyror ökat med hela 40%. Även badavgifterna på Midgårdsbadet har ökat med 40%. Igår röstades ännu en höjning igenom i kommunfullmäktige.

moderat_pan_helsida
defacto_helsida

En liberal skolpolitik för framtiden

Debatt Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Debatt Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Debatt En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Debatt Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Debatt Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

valet2022

Krönika: Valet är över

Debatt Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Debatt I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Debatt I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Debatt När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

connys
nrh
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
humbacken_outsider
swedol_outsider
pantamera_out