helsida_bostad
Olov HolstFoto: Marie-Therese Karlberg

Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

centrum_artikel_host

Bakgrunden till att kommunen inte vill att Wåhlin ska bygga nya fastigheter med loftgångar är kommunledningens mycket stora och heltäckande satsning på att trycka tillbaka kriminalitet och otrygghet i kommunen. Ett led i detta arbete är att all nybyggnation ska följa riktlinjerna i BoTryggt 2030 som är en handbok för planering av säkra och trygga livsmiljöer framtagen av Stiftelsen Tryggare Sverige tillsammans med flera fastighetsägare, branschorganisationer, företag och kommuner. BoTryggt 2030 konkretiserar målen i Agenda2030 och innehåller riktlinjer, rutiner och konkreta checklistor med fokus på säkerhet och trygghet vid nybyggnation i landets kommuner och städer. Rekommendationen att inte bygga fastigheter med loftgångar är mycket tydlig då dessa anses öka risken för otrygghet.

Men Hans Törnqvist försöker få det att handla om en inbillad motvilja mot hyresrätter från kommunledningens sida. Det stämmer inte. Wåhlin-projektet är inte det enda nybyggnationsprojekt som stoppats på grund av loftgångar. Vi behandlar alla lika i detta avseende. Oavsett upplåtelseform, alltså även fastigheter med bostadsrätter.

Hans Törnqvists mission är att i alla lägen hävda hyresrätten som upplåtelseform, oavsett vad det får för konsekvenser. Min och kommunledningens ansvar är dock att se till hela samhällsbyggandet i kommunen. Här har ett ensidigt fokus på byggnation av just hyresrätter under många år skapat en kraftig obalans i kommunen. I såväl upplåtelseformer som socioekonomiska termer. Det kan Hans Törnqvist tillåta sig att helt bortse från, men det kan inte en ansvarstagande kommunledning.

När Törnqvist hänvisar till statistik över upplåtelseformerna i kommunen vill han blanda ihop korten för dig som läsare. Han blandar flerbostadshus med villor och radhus. Det är inte så man gör när man mäter balans i bostadsbeståndet. Då tittar man på flerbostadshus för sig och det som kallas egna hem (hus, radhus) för sig. I flerbostadshusbeståndet råder en kraftig obalans i Sigtuna kommun på grund av ensidigt byggande av hyresrätter under Socialdemokraternas 15 år vid makten. Sigtuna har ca 60% hyresrätter och bara 40% bostadsrätter i flerbostadsbeståndet. Det är unikt även vid en jämförelse med våra grannkommuner där andelen hyresrätter som del av flerbostadsbeståndet bara är drygt 30%.

Men det finns ändå något positivt med Hans Törnqvists insändare. Nämligen att han avslutar den med en tydlig uppmaning till dig som invånare att rösta på ett visst sätt i valet. Äntligen är han öppen med det vi konstaterat länge – Hyresgästföreningen är inget annat än ett kampanjverktyg för Socialdemokraterna. Det är bra att du som medlem i Hyresgästföreningen nu äntligen får det svart på vitt. Är det verkligen den du förväntar dig av Hyresgästföreningen?

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

pantamera_avc_helsida

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

ungdomsarbete_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

connys_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

toppbanner
valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

defacto_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Bostadspolitiken måste utgå från helheten, inte ideologin

Insändare Det är faktiskt ingen större idé att debattera bostadspolitik med Hyresgästföreningen (HGF). Som framgår av namnet representerar föreningen ett särintresse gällande upplåtelseformer; hyresrätten. HGF har ingen skyldighet, eller vilja, att företräda andra upplåtelseformer. Det gör deras inlägg i högsta grad partiska.

valet2022

Nu får det vara nog!

Insändare Genom att utnyttja våra vanliga Internettjänster kan kriminella kartlägga hela bostadsområden och plocka ut vilka äldre personer de ska angripa.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

ridskola_2020_outsider
pantamera_out
centrum_sommar_outsider2022
swedol_outsider
nrh
connys
arbete_outsider