centrum_panorama_hostshopping
Olov HolstFoto: Marie-Therese Karlberg

Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

centrum_artikel_host

Bakgrunden till att kommunen inte vill att Wåhlin ska bygga nya fastigheter med loftgångar är kommunledningens mycket stora och heltäckande satsning på att trycka tillbaka kriminalitet och otrygghet i kommunen. Ett led i detta arbete är att all nybyggnation ska följa riktlinjerna i BoTryggt 2030 som är en handbok för planering av säkra och trygga livsmiljöer framtagen av Stiftelsen Tryggare Sverige tillsammans med flera fastighetsägare, branschorganisationer, företag och kommuner. BoTryggt 2030 konkretiserar målen i Agenda2030 och innehåller riktlinjer, rutiner och konkreta checklistor med fokus på säkerhet och trygghet vid nybyggnation i landets kommuner och städer. Rekommendationen att inte bygga fastigheter med loftgångar är mycket tydlig då dessa anses öka risken för otrygghet.

Men Hans Törnqvist försöker få det att handla om en inbillad motvilja mot hyresrätter från kommunledningens sida. Det stämmer inte. Wåhlin-projektet är inte det enda nybyggnationsprojekt som stoppats på grund av loftgångar. Vi behandlar alla lika i detta avseende. Oavsett upplåtelseform, alltså även fastigheter med bostadsrätter.

Hans Törnqvists mission är att i alla lägen hävda hyresrätten som upplåtelseform, oavsett vad det får för konsekvenser. Min och kommunledningens ansvar är dock att se till hela samhällsbyggandet i kommunen. Här har ett ensidigt fokus på byggnation av just hyresrätter under många år skapat en kraftig obalans i kommunen. I såväl upplåtelseformer som socioekonomiska termer. Det kan Hans Törnqvist tillåta sig att helt bortse från, men det kan inte en ansvarstagande kommunledning.

När Törnqvist hänvisar till statistik över upplåtelseformerna i kommunen vill han blanda ihop korten för dig som läsare. Han blandar flerbostadshus med villor och radhus. Det är inte så man gör när man mäter balans i bostadsbeståndet. Då tittar man på flerbostadshus för sig och det som kallas egna hem (hus, radhus) för sig. I flerbostadshusbeståndet råder en kraftig obalans i Sigtuna kommun på grund av ensidigt byggande av hyresrätter under Socialdemokraternas 15 år vid makten. Sigtuna har ca 60% hyresrätter och bara 40% bostadsrätter i flerbostadsbeståndet. Det är unikt även vid en jämförelse med våra grannkommuner där andelen hyresrätter som del av flerbostadsbeståndet bara är drygt 30%.

Men det finns ändå något positivt med Hans Törnqvists insändare. Nämligen att han avslutar den med en tydlig uppmaning till dig som invånare att rösta på ett visst sätt i valet. Äntligen är han öppen med det vi konstaterat länge – Hyresgästföreningen är inget annat än ett kampanjverktyg för Socialdemokraterna. Det är bra att du som medlem i Hyresgästföreningen nu äntligen får det svart på vitt. Är det verkligen den du förväntar dig av Hyresgästföreningen?

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

connys_helsida

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

centrum_host_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

brobygget_2024

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

fritidsbanken_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

pantamera_avc_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
klara_outsider
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
connys