Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Hyresförhandlingen går till skiljeman

Fastighetsägarna Stockholm har valt att vända sig till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd, som kommer att hantera hyresförhandlingarna för 2024 års hyror i elva stockholmskommuner.

Denna åtgärd har vidtagits efter tre månaders resultatlösa förhandlingar där parterna inte kunnat närma sig varandra. De berörda kommunerna är Danderyd, Huddinge, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Sigtuna – Märsta, Solna, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje och Norrtälje.

Hyresförhandlingarna för 2024 har hittills följt den modell som Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen tidigare enats om. Modellen baseras på kostnadsutvecklingen under de senaste tre åren för att undvika att enskilda års höga kostnader får för stort genomslag på hyresjusteringen. Kostnaderna för hyresvärdarna har ökat med 25-30 procent det senaste året, men med modellen justeras denna nivå ned till cirka 14 procent.

Fastighetsägarna valde att lägga sig lägre, på 12 procent, i sina yrkanden för att underlätta förhandlingarna. Det skulle resultera i en hyreshöjning på cirka 700 kronor för en vanlig trerummare. Dock har förhandlingarna inte gått konstruktivt framåt, och trots att Hyresgästföreningen delvis delar Fastighetsägarnas syn på kostnadsutvecklingen, har deras ingångsbud legat kring 3 procent i stockholmsregionen.

För att lösa den låsta situationen och med utgångspunkt i den nya lagstiftningen har Fastighetsägarna beslutat att använda skiljeförfarandet i ytterligare elva kommuner. Detta tillvägagångssätt tillåter en skiljeman att avgöra hyreshöjningarna. Fastighetsägarna betonar att det är beklagligt att använda skiljeförfarandet, då det betraktas som en sista utväg, och förväntas att många förhandlingar i landet nu kommer att avgöras av en skiljeman.

Liten nedgång i bostadspriserna

Bostad Senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Sigtuna kommun går upp med 1 procent under de senaste tre månaderna. Även i hela Stockholms län noteras en ökning på 1 procent för bostadsrätter.

Oron för höjda hyror växer hos hyresgäster

Bostad Hyresgästföreningen rapporterar om pågående förhandlingar med SigtunaHem där hyresnivåerna står i fokus. Det råder en spänning mellan parterna då fastighetsägarna tidigare uttryckt en önskan om en höjning på 12 procent, en siffra som mötts av betydande förvåning.

Bostadsmarknaden står sig stark

Bostad Bostadsmarkanden i kommunen visar inga röda siffror för varken bostadsrätter eller villor den senaste tremånadersperioden. Villapriserna har gått upp med hela tolv procent sedan juni.

Stor ökning av vräkningar som drabbar barn

Bostad Enligt färsk statistik från Kronofogden var det första halvåret i år många barn som drabbades av vräkningar: – Antalet barn som berörs ökar när det totala antalet vräkningar går upp. Det kan vara barn som mister sitt hem, men det kan också handla om barn som bor på deltid hos en förälder som vräks, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening