Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Hyresförhandlingarna drar ut på tiden

Ännu finns inga besked om hyreshöjningarna hos det allmännyttiga bolaget SigtunaHem, även för privata hyresvärdar är det utdragna förhandlingar.

Hyreshöjningarna väntas bli rekordhöga i år igen, för andra året i rad. Men ännu finns ingen hyra klar för bland annat SigtunaHem. Det kan ligga en månad bort för de allmännyttiga bolagen rapporterar Radio Stockholm. SigtunaHem aviserade i slutet av november en hyreshöjning på 9,75 procent för sina hyresgäster. Något som motiverades mot bakgrund av stigande kostnader för drift och underhåll av fastigheterna.
– Vårt förslag är faktiskt lägre än de verkliga kostnadsökningarna och för att täcka våra utgifter skulle vi behöva öka hyrorna betydligt mer än 9,75 procent. Samtidigt är vi medvetna om den svåra situationen för många hyresgäster med ökade priser på el och mat. Vi tar därför vårt samhällsansvar, sa VD Göran Langer i november.

Hyresförhandlingen går till skiljeman

Bostad Fastighetsägarna Stockholm har valt att vända sig till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd, som kommer att hantera hyresförhandlingarna för 2024 års hyror i elva stockholmskommuner.

Liten nedgång i bostadspriserna

Bostad Senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Sigtuna kommun går upp med 1 procent under de senaste tre månaderna. Även i hela Stockholms län noteras en ökning på 1 procent för bostadsrätter.

Oron för höjda hyror växer hos hyresgäster

Bostad Hyresgästföreningen rapporterar om pågående förhandlingar med SigtunaHem där hyresnivåerna står i fokus. Det råder en spänning mellan parterna då fastighetsägarna tidigare uttryckt en önskan om en höjning på 12 procent, en siffra som mötts av betydande förvåning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening