centrum_panorama_hostshopping
Foto: Socialdemokraterna

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

centrum_artikel_host

Frågan är hur Sverigedemokraterna kan säga sig värna om vårt lokala kulturliv när de ställer sig bakom effektiviseringar på 2,1 miljoner kronor, som de tillsammans med M, SfS och KD nu ska genomföra i sin budget inom kultur- och fritidsnämnden.

Försvårar man inte det ”folkliga och levande kulturliv” som SD anser är så viktigt när man höjer hyror för kulturlokaler? Och hur ska man förhindra att ”bibliotekens syfte och funktion slarvas bort i samtidens tillfälliga nycker och trender” när man själv hoppar på den nedskärningstrend av kulturlivet som sveper över Sverige. Ni vill ju sänka ambitionsnivån för öppettider på Sigtuna kommuns bibliotek.

Sverigedemokraternas handlingar går uppenbart tvärtemot vad de säger, och detta kommer inte att främja kulturen i vår kommun. Att vinna makten i ett demokratiskt val innebär att man kan omvandla sin ideologi till praktisk handling. För Socialdemokraterna handlar det om alla människors lika värde. När det kommer till kulturen innebär detta tillgång till kulturen för alla, oavsett storlek på plånbok. Vi tror på att inkludera samhällsmedborgare oavsett ursprung, sexuell läggning, kön, samhällsklass och ålder för att motverka den stigmatisering som vi nu ser växer, även i vår kommun.

Vi anser att kommunen ska spela en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider, där är vi överens, exempelvis hissar vi flaggan vid pride och samernas nationaldag, Sveriges nationaldag och på valdagen. Det är bra för vår lokala sammanhållning och gemenskap. Vill SD fortsätta att flagga vid samtliga av dessa högtider?

Däremot anser vi att marknadsexperimentet med kulturcheckar på sikt kommer att urholka den kommunala kulturskolan, ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet som nu glider oss ur händerna. Vi anser att kulturen är ett medel och kan således inte ha ekonomiska vinstintressen som mål. Vad är SD:s åsikter om detta?

Vi har inte nämnt ordet brun i vår insändare, det är något ni själva lyfter.
Det återstår att se vilka uttryck SD:s kulturpolitik tar sig i Sigtuna kommun,
Det finns skäl för oro.

• Anna-Karin Wetzig (S) ersättare i Kultur- och fritidsnämnden och ledamot i Sigtuna kommuns konstråd och konstnär
• Rolando Rosales (S) andra vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Sigtuna kommun
• Johan Bergsten (S) ledamot i Kultur- och fritidsnämnden i Sigtuna kommun

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Debatt När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

brobygget_2024

repliken: Håll er till sanning och var ärlig mot kommuninvånarna

Debatt Ja, vår kritik av förslaget om att låta en privat vårdcentral ta över Humlegården var ideologiskt motiverad. Utifrån vår ideologi ska man nämligen alltid ta vara på skattebetalarnas pengar och kritisera onödiga subventioner som går rakt ner i fickan på privata aktörer.

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Debatt Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

mp_tack_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Debatt Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

centrum_host_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Debatt Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Debatt Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

connys_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Debatt Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Debatt Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Debatt Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

fritidsbanken_helsida

En budget som tar ansvar för Sverige

Debatt Svenska hushåll pressas hårt av höga matpriser, hyror och höga räntor. Sverige har en akut sjukvårdskris skapad av den moderatledda regeringen och Sverigedemokraterna.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Debatt Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Nya sociala insatser för minskad segregation

Debatt Den moderatledda kommunledningen har under de senaste åren i hög grad prioriterat arbetet med Samhällsbyggnadslyftet, den kommunövergripande satsningen för att minska och motverka segregation.

Hållbart barnrättsarbete

Debatt Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Debatt Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Debatt Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

(S) svartmålar vår politik

Debatt Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
mp_tack_outsider
nrh_sigtuna
fritidsbanken_outsider
connys
pantamera_out
centrum_outsider_host