sap_feb_pan
Foto: Socialdemokraterna

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

centrum_artikel_host

Frågan är hur Sverigedemokraterna kan säga sig värna om vårt lokala kulturliv när de ställer sig bakom effektiviseringar på 2,1 miljoner kronor, som de tillsammans med M, SfS och KD nu ska genomföra i sin budget inom kultur- och fritidsnämnden.

Försvårar man inte det ”folkliga och levande kulturliv” som SD anser är så viktigt när man höjer hyror för kulturlokaler? Och hur ska man förhindra att ”bibliotekens syfte och funktion slarvas bort i samtidens tillfälliga nycker och trender” när man själv hoppar på den nedskärningstrend av kulturlivet som sveper över Sverige. Ni vill ju sänka ambitionsnivån för öppettider på Sigtuna kommuns bibliotek.

Sverigedemokraternas handlingar går uppenbart tvärtemot vad de säger, och detta kommer inte att främja kulturen i vår kommun. Att vinna makten i ett demokratiskt val innebär att man kan omvandla sin ideologi till praktisk handling. För Socialdemokraterna handlar det om alla människors lika värde. När det kommer till kulturen innebär detta tillgång till kulturen för alla, oavsett storlek på plånbok. Vi tror på att inkludera samhällsmedborgare oavsett ursprung, sexuell läggning, kön, samhällsklass och ålder för att motverka den stigmatisering som vi nu ser växer, även i vår kommun.

Vi anser att kommunen ska spela en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider, där är vi överens, exempelvis hissar vi flaggan vid pride och samernas nationaldag, Sveriges nationaldag och på valdagen. Det är bra för vår lokala sammanhållning och gemenskap. Vill SD fortsätta att flagga vid samtliga av dessa högtider?

Däremot anser vi att marknadsexperimentet med kulturcheckar på sikt kommer att urholka den kommunala kulturskolan, ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet som nu glider oss ur händerna. Vi anser att kulturen är ett medel och kan således inte ha ekonomiska vinstintressen som mål. Vad är SD:s åsikter om detta?

Vi har inte nämnt ordet brun i vår insändare, det är något ni själva lyfter.
Det återstår att se vilka uttryck SD:s kulturpolitik tar sig i Sigtuna kommun,
Det finns skäl för oro.

• Anna-Karin Wetzig (S) ersättare i Kultur- och fritidsnämnden och ledamot i Sigtuna kommuns konstråd och konstnär
• Rolando Rosales (S) andra vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Sigtuna kommun
• Johan Bergsten (S) ledamot i Kultur- och fritidsnämnden i Sigtuna kommun

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

connys_helsida
fritidsbanken_sportlov

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

funkisfest_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

steningekompani_helsida

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

centrum_host_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

pantamera_avc_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

spedition_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

skridskodisco_helsida
sportlov

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

foraldranatverk_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

funkisfest_outsider
connys
nrh_sigtuna
stentekompani_outsider
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
foraldranatverk_outsider
skridskodisco_outsider
spedition_outsider