centrum_panorama_hostshopping
Foto: Marie-Therese Karlberg

Hur ska man kunna lita på Miljöpartiet?

Så har det hänt igen. Miljöpartiet (MP) annonserar och skriver aggressiva insändare där de påstår saker som de inte arbetar för genom sina politiska uppdrag. Då är de med och fattar beslut som går precis tvärtemot det de skriver.

centrum_artikel_host

Förra gången det hände gällde det Aspvägen i Märsta. Då kritiserade man en förlängning av vägen trots att man inte bara en gång, inte två gånger utan hela tre gånger tidigare sagt ja till avtalet med Trafikverket som innebar den aktuella förlängningen man nu plötsligt sa sig vara emot.

Den här gången gäller det de s.k. Smedsgårdarna. Två fastigheter som ägs och förvaltas av SigtunaHem (SH). SH vill på grund av husens dåliga tekniska status riva dessa och bygga nya, moderna hus i stället. Den dåliga tekniska statusen påverkar inte minst husens energieffektivitet. Något (MP) borde bekymra sig mer över, då det riskerar påverka klimatet och miljön. Poängteras bör att det är SigtunaHems förslag att riva husen, inte kommunens. Kommunen har hittills inte ens fått förfrågan om att göra den isåfall nödvändiga detaljplaneändringen.

(MP) går nu alltså ut i nya annonser och en insändare med högt tonläge. Udden riktas mot Moderaterna med ordalydelser som ”moderatstyrda SH vill riva vackra Smedsgården”. Man hänvisar till kommunens ”Program för bostadsbyggande” där de nya husen finns med i en långsiktig förtätningsplanering, inget annat.

Om vi bortser från att Moderaterna inte ensamma styr vare sig kommunen eller SigtunaHem, vi är en del av en kommunledning bestående av fem partier, är (MP)’s stora problem, såväl denna gång som tidigare, att de inte ens har koll på vilken politik de själva driver genom sina uppdrag.

I Miljöpartiets egna ”Program för bostadsbyggande” för 2020 finns nämligen platsen för Smedsgårdarna med för nybyggnation av 50 lägenheter. En nybyggnation som kräver rivning av de hus (MP) nu säger sig vilja skydda. De försöker med andra ord, än en gång, få dig som invånare och väljare i Sigtuna kommun att tro att de står för något de inte gör i praktiken.

Det är både oseriöst och oärligt mot dig som invånare och väljare. Jag föreslår att du tänker på det när du går till valurnorna den 11 september. Röstar du på (MP) vet du inte vad du får, eftersom de säger en sak till dig och agerar sedan tvärtom.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
brobygget_2024

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

fritidsbanken_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

connys_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

centrum_host_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

mp_tack_helsida
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
ridskola_2020_outsider
connys
brobygget_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
mp_tack_outsider