moderat_pan_nov
Foto: Genrebild/Daniel Iskander

Hotade förskolepersonal efter orosanmälan

En man hotade förskolepersonal sedan de gjort en anmälan till socialtjänsten. Han har nu dömts för olaga hot.

centrum_artikel_host

Det var sommaren 2020 som personal på en förskola gjorde en orosanmälan gällande ett barn. Kort därpå dök barnets pappa upp på förskolegården och uppträdde aggressivt. Mannen ska ha sagt att han inte är att leka med och att han slagit både polis och socialtjänst tidigare. Han ska också ha sagt ”nästa gång är jag inte lika trevlig” samtidigt som han bankade på staket. Mannen menar på att orosanmälan var obefogad då den avsåg för små kläder och att personal borde ha hanterat det med dem istället. Han tillbakavisar anklagelserna om att han var aggressiv och högljudd i samband med mötet med förskolan. Flera i personalen blev vittne till händelsen och berättade i rätten. Han döms nu för olaga hit till 50 dagsböter á 80 kronor, alltså totalt 8000 kronor.

budget2023

(S)-kritik mot besparingar på 27 miljoner

Nyheter Den borgerliga kommunledningens budget klubbade på onsdagen men Socialdemokraterna är kritiska till besparingar i budgeten: - Vi har ställt frågan flera gånger under budgetdebatten men inte fått svar på vilka nedskärningar det är som ligger på bordet. Vi får inga svar och det är fegt, säger Marie Axelsson (S).

defacto_helsida
advent_kyrka_helsida
pantamera_avc_helsida
julmarknad_2022
budget2023

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

vintermarknad_helsida
connys_helsida
agy_oppethus
moderat_pan_helsida
centrum_host_helsida

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

dackskifte_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

vintermarknad_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
nrh
dackskifteoutsider
kyrka_outsider_advent
pantamera_out
swedol_outsider
connys
marknaden_outsider