centrum_panorama_hostshopping
Foto: montage/märsta.nu

Holst: Man kan inte lita på regionen längre

Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) riktar skarp kritik mot regionen sätt att driva kollektivtrafik: - Istället för ökade turtätheter och pålitliga tidtabeller är den allmänna uppfattningen att det bara blir sämre, uppger Holst för märsta.nu

centrum_artikel_host

Under en lång period i vinter har pendeltågstrafiken påverkats av personalbrist. Den här veckan och föregående har det varit indragningar i turtätheten mellan Märsta-Södertälje och Uppsala-Arlanda. Nu riktar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) kritik mot regionen sätt att styra kollektivtrafiken:
– Med den höga ambitionsnivå och storstilade mål Regionen sätter upp för bl.a. klimatomställning och Regionen som en gemensam arbetsmarknad är en fungerande kollektivtrafik en grundförutsättning. Men tyvärr litar inte Sigtuna kommuns invånare, med rätta, längre på leveransen från Regionen och andelen pendlare som åker kollektivt minskar i stället för ökar, säger Holst i ett uttalande.

I slutändan påverkar kollektivtrafiken även människors vilja att bosätta sig i kommunen enligt Holst eftersom man inte litar på att kollektivtrafiken ska gå i tid. Han kallar det som pågår för ”haveri” från Trafikverket och regionens sida. Han vill nu se att Trafikverket och regionen tar situationen på allvar med en haverikommission som analyserar orsaker och ordnar fram ett åtgärdspaket.
– Invånarna i Sigtuna betalar skatt till Regionen precis som alla andra i länet men får långt ifrån den leverans av kollektivtrafik de har rätt att begära.

centrum_host_helsida
pendelkaoset

Beslut om tågvärdar står fast

Politik Region Stockholm har beslutat beslutet om att avskaffa tågvärdarna står kvar, något som Vänsterpartiet kritiserar: - Efter de senaste veckornas kaos i trafiken borde det vara uppenbart för alla inblandade att avvecklingen av tågvärdarna är ett stort misstag. Tyvärr förstår inte regionens styre det, uppger Anna Sehlin (V), gruppledare.

ica_helsida

Stadsdelsmammor ska synas ute

Nyheter Sigtuna kommun har anställt fyra så kallade stadsdelsmammor som ska finnas ute bland allmänheten och sprida kunskap om samhällsservice och öka känslan av delaktighet hos utrikesfödda.

defacto_helsida
connys_helsida
joes-helsida
dack_helsida
pantamera_avc_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

connys
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
dack_outsider
nrh
joes_outsider
ica_outsider
pantamera_out
swedol_outsider