centrum_panorama_hostshopping
Foto: Riksbanken

Höga kostnader och dyra placeringar drog ner individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgsnämnden backade med nästan 25 miljoner kronor. Anledningen var höga kostnader för ensamkommande flyktingbarn och placeringar av barn- och unga bland annat. Samtidigt fick kommunen mindre ersättning från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn.

centrum_artikel_host

En verksamhetsberättelse för Individ- och familjeomsorgsnämnden hanterades och visade varför nämnden backa med 24,7 miljoner kronor. Nyligen hanterades underskottet på sammanträde för nämnden där den dåvarande majoriteten valde att godkänna förvaltningsberättelsen medan Moderaterna inte deltog i beslutet.

MP och S antog berättelsen
Det innebär att Socialdemokraterna och Miljöpartiet var överens. Men någon risk för spricka i kommunledningen är det ändå inte. Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) uppger för märsta.nu att hans parti inte låg bakom den budget som låg till grund 2017. Även Kristdemokraterna valde att inte medverka i beslutet. I den gemensamma protokollsanteckningen skriver man att man ”ser allvarligt på det ekonomiska underskott som uppdagats och att det upptäcktes först i början av 2018 trots att det gjorts en genomlysning av ekonomin under 2017”.

Migrationsverket sänkte ersättning
Underskottet orsakades av ökade kostnader för placering av ensamkommande barn. Det blev färre anvisade barn till kommunen samtidigt som Migrationsverket sänkte sin ersättning, kommunen hade även beredskap för både externa och interna platser som inte nyttjades. Underskottet för ensamkommande flyktingbarn 11,5 miljoner kronor.

Kostsamma placeringar
Den andra posten som backade var individ- och familjeomsorg med 17,4 miljoner. Här fick kommunen även hantera flytten av Våld i nära relationer med 3,6 miljoner, pengar som budgeterats i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden medan posten gick till IFO.

Placeringar av barn och unga blev kostsamma enligt underlaget, det hyrdes också in konsulter för att hantera uppdraget samtidigt som det varit höga kostnader för företagshälsovård och skyddsboende för personal. Under 2017 minskade kostnaderna för dyra boenden. Det kvarstår dock kostsamma placeringar. Under 2018 kommer IFO också att ställa om för att hantera färre ensamkommande flyktingbar.

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
connys_helsida
brobygget_2024
fritidsbanken_helsida

14 miljoner till utsatta skolor i kommunen

Nyheter Skolverket har delat ut cirka 14,5 miljoner kronor till tre skolor i kommunen: - Regeringen vill göra det mer attraktivt att arbeta på skolor med svårare förutsättningar, uppger skolminister Lotta Edholm.

Nedfallet träd blockerar väg 893

Notiser På väg 893 mellan Starmossen och Benstocken har ett nedfallet träd blockerat stora delar av körbanan i båda riktningarna. Personal är på väg för att åtgärda situationen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
connys
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host
klara_outsider